Projektet er støttet af ELFORSK – Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram – hvor man gennem anvendt forskning, udvikling og demonstration støtter en effektiv brug af el og energi i bygninger og industri.

 

Projektet omkring brugerstyret lysmiljø i Thisted Kommune begyndte i marts 2019 og løber frem til maj 2021. Undervejs har elever, lærere, skoleledere og pedeller på to skoler samt forskere, teknisk forvaltning og skoleforvaltning været inddraget, og skoleeleverne har ageret ”Citizen Scientists in the Classroom”. Et centralt element i forskningsprojektet har været en 18 måneder lang proces med samskabelse, re-design og gensidig læring.


Projektet ledes af KHR Architecture med Thisted Kommune, Roskilde Universitet, Dansk Center for Lys og lysteknikvirksomheden Glamox som partnere.


Projektet indvirker på to typer af kommunale mål, som også har et perspektiv i forhold til vidensformidling til andre kommuner. Der er det energipolitiske og klimavenlige målsætning – og der er målsætning om at forbedre læringsmiljøet via indeklimaet.


Projektet understøtter Thisted Kommunes strategiske mål om en 3% årlig reduktion i CO2-udledningen fra det offentlige byggeri gennem energieffektiviseringstiltag. En overvejende del af de danske kommuner sigter efter at blive klimakommune og dermed opnå en årlig CO2-reduktion på to procent gennem energieffektiviseringer - en ordning, der faciliteres af Danmarks Naturfredningsforening.


De danske skoler er i en proces med at forny deres lysinstallationer til LED. Projektet ’Energioptimering med adaptivt lys i folkeskolen’ vil bidrage til, at interessen for at opnå bedre tilpasset lysmiljø kan indgå i overvejelserne. Projektet understøtter udbredelsen af Smart City/IOT-teknologi ved opsamling og brug af data om det naturlige lys til at afstemme kunstbelysningen. Med projektets resultater om lyskomfort og energiforbrug vil der kunne argumenteres på afklaret vidensgrundlag, mener projektpartnerne.


En lang række fagblade og medier formidler projektets resultater.


ELFORSK har støttet dette projekt med 2,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 6,9 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger hos Morten Sander, projektleder i Team Energi og Ressourcer, Thisted Kommune. Tlf. 99 17 22 46, mail: mosa@thisted.dk