Det er baggrunden for, at Thisted Kommune sammen med GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) og en lang række andre partnere har sendt en ansøgning om støtte fra EU’s Horizon-program på 70 mio. kr. Midlerne skal i givet fald anvendes til at kvalificere kvaliteten af – og potentialet for - et CO2-lager i området.

 

GEUS har sammen med det norske SINTEF institut lavet et konsortium ved navn SKANDICCS (Skagerrak Near-coast-storage Development for Industrial-scale CCS). Det tæller 19 partnere, deriblandt Aalborg Portland, Thy-Mors Energi og flere universiteter i Norden og Tyskland samt Thisted Kommune.

 

Yderligere oplysninger fås hos Morten Sander, projektleder i Team Energi og Ressourcer, Thisted Kommune. Tlf. 99 17 22 46, mail: mosa@thisted.dk

 

Læs mere om projektet her

Foto: GeoViden