Distributionsnettet på NAU

 

COWI A/S havde opgaven med at yde teknisk rådgivning til projektering og udbud af distributionsnettet, der skal levere fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

 

Byggepladsen på NAU udmærker sig ved at være en af de største byggepladser i Nordjylland i de seneste årtier, både målt på forventede arbejdstimer på byggeplads, men også på antallet af entreprenører og leverandør, som skal arbejde sammen.

 

COWI leverer kompetencer for at supportere med løsning af disse specielle forhold, med særligt fokus på koordinering, samarbejde og sikkerhed i udførsel. Samtidigt viser COWI vejen med projektering i tidsplanlægning og disponeringer.

 

Rådgivningen blev gennemført i perioden januar til december 2019.

Transmissionsledning fra søveksler station til kølecentral

 

Rambøll Danmark A/S udførte opgaven med at yde teknisk rådgivning i projektering og udbud af 3,6 km. transmissionsledning fra søvekslerstationen ved kridtgravens bred til kølecentralen på NAU.

 

Transmissionsledningen leder det kolde søvand via varmevekslere til et lukket system af rørledninger.

 

Transmissionsledningen er i store dimensioner (DN500), der kendes fra fjernvarmen, hvorved projektering i forhold til andre ledninger, vejmyndighed og lodsejere skal være velplanlagt.

 

Rådgivningen blev gennemført fra april 2019 til marts 2020.

Søveksler station og kølecentral

 

COWI A/S vandt opgaven og den tredje rådgiverpakke i forbindelse med Fjernkølingprojektet – etablering til Nyt Universitetshospital Aalborg, NAU.

 

Opgaven var at yde teknisk rådgivning i detailprojektering, myndighedsbehandling og udarbejdelse af alt teknisk materiale til udbud af to bygninger med tilhørende tekniske installationer, en søvekslerstation ved kridtgrav og en kølecentral på NAU.

 

  • Søvekslerstationen består bl.a. af en udfordrende bygning med en op imod 18 m dyb kælder til søvandspumper. Søvekslerstationen vil også indeholde varmevekslere, søvands- og transmissionspumper og et nødstrømssystem til back-up.
  • Kølecentralen er placeret i forsyningsbyen på NAU. Bygningen indeholder chiller, distributions- og transmissionspumper samt en buffertank.

 

Rådgivningen blev gennemført fra november 2019 til januar 2021. 

Tekniske data om projektet

 

I forbindelse med etablering af nyt universitetshospital i Aalborg ses en god synergieffekt ved at lave et samarbejde om, at den nødvendige køling til det nye Universitet hospitals bygninger (NAU) leveres som fjernkøling af Aalborg Forsyning, hvor den primære kølekilde er en større kunstigt skabt sø beliggende i Aalborg. Alternativet til fjernkøling ville være etablering af flere lokale traditionelle kølesystemer.

 

Fjernkøling er distribution af koldt vand til kunder med behov for køling. Vandet køles i et centralt anlæg, hvor kølingen er baseret på koldt søvand.  Det kolde vand cirkulerer i et lignende rørsystem, som kendes fra fjernvarmesektoren. Via rørledninger afleverer kundens anlæg varme fra f.eks. ventilationsanlæg eller kølerum til fjernkølevandet, hvorefter det sendes retur til den centrale kølestation og afkøles på ny.

 

Fordelene ved fjernkøling frem for de traditionelle løsninger er bl.a.:

  • Større effektivitet grundet bedre SEER-værdi (Seasonal Energy Efficiency Ratio), hvorved teknologi giver væsentlig elreduktion og derved en større CO2-besparelse. Traditionelle løsninger kører med SEER værdier omkring 3, hvor fjernkøleanlægget kan køre med forventede SEER værdier omkring 23.
  • Synergieffekt i kombination med fjernvarme hvor evt. spildvarme aftages om sommeren.
  • Stordriftfordele ved både investering og drift.
  • Væsentligt reduktion af pladsbehov.
  • Eliminering af støj og vibrationer.

 

Kontaktpersoner hos Aalborg Forsyning

Jørn Ødum Nielsen: jorn.odumnielsen@aalborg.dk

Michael Sandager: michael.sandager@aalborgforsyning.dk