Green Hub Denmark arbejder med

  • Test- og demonstrationsprojekter samt forsknings- og udviklingsprojekter
  • Partnerskabsdannelse og samarbejde på tværs
  • Investeringsfremme, videndeling og kommunikation

Storskala testplatforme kræver storskala samarbejde

Partnerne bag Green Hub Denmark arbejder for at udvikle og afprøve teknologier, der kan reducere vores energiforbrug. Målet om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 kræver forskning i og udvikling af nye grønne forretningsmodeller og -løsninger. Det kræver også systematiserede og velfungerende muligheder for at teste nye idéer, indsamle data og afprøve, hvordan idéerne fungerer i praksis.

 

Aalborg og Nordjylland tilbyder optimale muligheder for test- og demonstrationsanlæg i storskala. Her er der ikke langt fra idé til handling. Alt sammen inden for et geografisk område, hvor du fra Aalborg kan komme frem på en time eller mindre. Vi har faciliteterne klar: arealer, teknologier og oplagte samarbejdspartnere. Aalborg Havn og Aalborg Forsyning stiller fx. store arealer til rådighed samt 'plug & play'- løsninger, hvor nye idéer og produkter kan testes.

 

Med Green Hub Denmark skaber vi en samlet platform for at skabe nye grønne produkter og services i fællesskab, hvor det tætte samarbejde mellem forsyning, virksomheder, forskere og forbrugere spiller en vigtig rolle. Vi er din indgang til at arbejde med nye grønne løsninger. 

Handling frem for alt

 

Se hvordan Green Hub Denmark gør en forskel i Danmark og i verden. Viden og vilje i verdensklasse danner fundamentet til, at Aalborg og Nordjylland er det grønne Silicon Valley.