Opgaven under INDDHEAT-projektet omfattede den tekniske rådgivning og blev udført af Rambøll, mens opgaven som bygherrerådgiver er udbudt af Aalborg Forsyning selv og udført af COWI.

 

Den tekniske rådgivning omfattede i hovedtræk:

 

  • Overvejelser vedrørende placering ved Nordjyllandsværket
  • Tilstandsvurdering af eksisterende infrastruktur
  • Teknisk forprojekt
  • Modellering af strømningsforhold i fjorden
  • Kapacitetsanalyse  
  • Indledende miljøvurdering
  • Udarbejde materiale til myndighedsbehandling, herunder VVM, miljø-, og projektbekendtgørelse mv.
  • Teknisk input til entrepriseudbud

 

Rådgivningen blev gennemført fra november 2020 til december 2021.

Kontaktperson hos Aalborg Forsyning:

Lars Boye Mortensen

l.mortensen@aalborg.dk