Opgaven under INDDHEAT-projektet omfatter den tekniske rådgivning, mens opgaven som bygherrerådgiver er udbudt af Aalborg Forsyning selv.

 

Den tekniske rådgivning omfatter i hovedtræk:

 

  • Overvejelser vedrørende placering ved Nordjyllandsværket
  • Tilstandsvurdering af eksisterende infrastruktur
  • Teknisk forprojekt
  • Modellering af strømningsforhold i fjorden
  • Kapacitetsanalyse  
  • Indledende miljøvurdering
  • Udarbejde materiale til myndighedsbehandling, herunder VVM, miljø-, og projektbekendtgørelse mv.
  • Teknisk input til entrepriseudbud

 

Opgaven er i udbud og forventes igangsat oktober 2020.

Kontaktperson hos Aalborg Forsyning:

Lars Boye Mortensen

l.mortensen@aalborg.dk