1. Aars Fjernvarme har med det nuværende ledningsnet ikke mulighed for at forsyne den kommende bydel Aars Vest. Derfor er der behov for at skabe en helhedsplan for, hvordan Aars Vest kan forsynes med fjernvarme.

 

Opgaven er at fastlægge varmebehov, evaluere mulige varmeforsyninger, herunder evt. supplerende varmeforsyning med overskudsvarme og nødvendige pumper, vekslere, varmepumper, etc.

 

2. Der skal udarbejdes et projektforslag iht. varmeforsyningsloven for etablering af fjernvarme til virksomheder udenfor det eksisterende område. Når projektforslaget er godkendt, skal der laves tilslutningsaftaler med interesserede forbrugere, og der skal projekteres og udbydes pumpestation og ledningsnet, herunder en evt. fremtidig varmepumpe.

 

3. Aars Fjernvarme ønsker udarbejdet en samlet renoveringsplan for de næste 5-10 år, hvor der tages hensyn til brudstatistik og kendte svagheder i ledningsnettet. I dette renoveringsarbejde skal der desuden indarbejdes en plan for omlægning af last fra centralen på Gislumvej til centralen på Ø. Boulevard.

 

4. Aars Fjernvarme ønsker afdækket alternative linjeføringer til en ny transmissionsledning, mellem varmeværket og centralerne på Ø. Boulevard og Gislumvej. Opgaven omfatter projektering, investeringsbudget og udbud for ny transmissionsledning.

 

Projektet har været i gang fra juni 2019 til december 2021.

 

COWI er rådgiver på projektet.

Kontaktperson hos Aars Fjernvarme

 

Jan Clement

jcl@aarsfjv.dk