Onsdag den 8. september 2021 stiller vi skarpt på forretningspotentialerne i den grønne omstilling. Her har du mulighed for at samarbejde med andre virksomheder, forskere og offentlige aktører omkring mulige løsninger og ideer. Gennem sparring på tværs af værdikæder styrker vi forretninger.

 

Forretningspotentialet indenfor grøn omstilling er stort, og I skal med på vognen NU!

 

De digitale teknologier skal i spil, så på dagen stiller vi skarp på krydskobling af brancher, forståelse af kundepotentialet samt vejen til funding. Der er mange interessenter og behov for mange forskellige kompetencer i arbejdet med at skabe nye innovative løsninger til at understøtte den grønne omstilling. Det handler om digitalisering og om, hvordan vi kan bringe data i anvendelse. Vi har behov for at skabe fleksibilitet i elmarkedet og udvikle systemydelser.

PROGRAM

 

Hvorfor er vi her, og hvem er vi?
Velkomst. Indflyvning og start på dagen.

Hvem er vi her i dag? Synergi og mulighed for partnerskaber på tværs af stærke kernekompetencer.

 

Hvad har vi at arbejde med?

Highlights fra forårets webinarer. Kort opsamling på inspiration og potentialer.

 

Digital forestillingskraft - en nødvendighed, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling v. erhvervsforsker Reimer Ivang

 

Samarbejde via partnerskaber - hvordan og hvorfor? v. Søren Bro, Group Director, Head of Ecosystems & Partnerships, Grundfos

 

Samarbejde og grønne forretningsmodeller v. Louise Brøns Kringelund, lektor, Aalborg University Business School

 

Frokost

 

Vær OBS på din innovationshøjde v. Pia Storvang, Innovationsfonden

 

Gruppearbejde - kompetencer, potentiale og forretningsmodeller på tværs

 

Pause

 

Afrunding og hvordan kommer vi videre?

Tak for i dag

 

Mulighed for sparring, identifikation af og planlægning af aktiviteter.

 

 

 

8. september 2021
Kl. 10:00 - 15:30

 

AI Innovation House
Innovations Allé 3
7100 Vejle

 

Dagens facilitator: 
Julie Kjær-Madsen
Loop Company

 

Gratis deltagelse

No-show gebyr: 500 kr.

Tilmeldingsfrist: 6. september kl. 12

Afmeldingsfrist: 6. september kl. 12

 

Bootcampen er sidste arrangement i en række af webinar og 3 miniworkshops, der er blevet afholdt i vinteren og foråret 2021. 
Det er ikke en forudsætning for deltagelse at have deltaget i de øvrige webinarer og miniworkshops.

 

Der vil være plads til max 3 deltagere pr. virksomhed/organisation. Deltagelse er forbeholdt erhvervsaktive, dvs. bootcampen er ikke åben for studerende.

Spørgsmål? 

 

Kontakt Birgit-Johanne Andersen, Senior Innovation Manager hos DigitalLead 
+45 21 47 99 69 | bja@digitallead.dk

 

eller

 

Kontakt Gitte Schjøtt-Kristensen Seniorforretningsudvikler, Data og Digitalisering hos Energinet
+45 5167 7902 | gtk@energinet.dk