3. februar 2023

 

Mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner på offentlige byggepladser. Det er målet for et initiativ igangsat af Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Metroselskabet og Center for Offentlig-Privat Innovation.

 

Markedsdialogen er en unik mulighed for at høre en række offentlige bygherrer sætte ord på, hvilke behov og ideer de har til udviklingen af emissionsfrie arbejdsmaskiner. Samtidig får entreprenører og materialeudlejere også mulighed for at byde ind med markedets parathed til at levere det pågældende materiel.

 

Kom med tik markedsdialog på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby - tilmeld dig på linket herunder. 

 

 

TILMELD DIG HER

 

 

 

Den primære målgruppe for markedsdialogen er entreprenører, udlejere, arkitekter, rådgivere – og øvrige leverandører er også velkomne. Du er desuden meget velkommen til også at tilmelde en kollega, eller til at videresende denne invitation til en anden relevant kollega, hvis ikke du selv kan/vil deltage.

 

Dialogen faciliteres af Center for Offentlig-Privat Innovation i samarbejde med Gate 21. Formålet er at skabe større skala i efterspørgslen efter nye rådgiverydelser, der bidrager til et mindre træk på råstoffer i offentlige anlægsprojekter.

 

Læs også: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner (co-pi.dk)

 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Arrangørerne bag arrangementer er Aalborg Kommune, Center for Offentlig-Privat Innovation og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.