Lene Espersen

 

 • Bestyrelsesformand for Green Hub Denmark
 • Medlem af bestyrelsen siden 4. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2027
 • Særlige kompetencer: Bestyrelsesledelse og politik
 • Besøg LinkedIn for at se Lenes øvrige ledelseshverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget via selvsupplering
 • Uafhængig

Casper Hansen

 

 • Direktør hos Technicon
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. kvartal 2023
 • Endnu ikke genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2025
 • Særlige kompetencer: automatik og robotter
 • Besøg LinkedIn for at se Caspers øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Dansk Industri
 • Uafhængig

Jakob Stoustrup

 

 • Professor ved det tekniske fakultet for IT og design ved Aalborg Universitet 
 • Medlem af bestyrelsen siden 4. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2025
 • Særlige kompetencer: energi og elektroniske systemer
 • Besøg LinkedIn for at se Jakobs øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Aalborg Universitet
 • Uafhængig

 

Jesper Raakjær

 

 • Chief Visionary Officer hos Port of Aalborg 
 • Medlem af bestyrelsen siden 2. kvartal 2022
 • Endnu ikke genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2025
 • Særlige kompetencer: transport og fiskeri
 • Besøg LinkedIn for at se Jespers øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Port of Aalborg
 • Uafhængig

Lars Peter Christiansen

 

 • Direktør hos Thy-Mors Energi
 • Medlem af bestyrelsen siden 2. kvartal 2021
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2027
 • Særlige kompetencer: energi, forsyning og fiber
 • Besøg LinkedIn for at se Lars' øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget via selvsupplering
 • Uafhængig

Niels Arnold Lund

 • Direktør, Board Office
 • Medlem af bestyrelsen siden 2. kvartal 2021
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2026
 • Særlige kompetencer: havne og IT
 • Besøg LinkedIn for at se Niels' øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Business Region Northdenmark
 • Uafhængig

Ole Nielsen

 

 • Direktør hos Himmerland Boligforening
 • Medlem af bestyrelsen siden 2. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2025
 • Særlige kompetencer: bygge- og boligområdet
 • Besøg LinkedIn for at se Oles øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Erhverv Norddanmark 
 • Uafhængig

 

Per Hylle 

 

 • Direktør hos NordEnergi
 • Medlem af bestyrelsen siden 2. kvartal 2023
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2027
 • Særlige kompetencer: energi og forsyning
 • Besøg LinkedIn for at se Pers øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget via selvsupplering
 • Uafhængig

Søren Gais Kjeldsen 

 

 • Direktør hos Aalborg Forsyning
 • Medlem af bestyrelsen siden 4. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2026
 • Særlige kompetencer: energi og forsyning
 • Besøg LinkedIn for at se Sørens øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Aalborg Forsyning
 • Uafhængig

Tommy Christiansen 

 

 • Kommunaldirektør hos Aalborg Kommune
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2026
 • Særlige kompetencer: politik, økonomi og administration
 • Besøg LinkedIn for at se Tommys øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Aalborg Kommune
 • Uafhængig

Thomas N. Christensen 

 

 • Regionsdirektør hos COWI og næstformand hos Erhverv Norddanmark
 • Medlem af bestyrelsen siden 1. kvartal 2022
 • Endnu ikke genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2025
 • Særlige kompetencer: byggeri og konstruktion
 • Besøg LinkedIn for at se Thomas' øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget af Erhverv Norddanmark
 • Uafhængig

Thomas Lyngholm

 

 • Direktør hos Nordværk 
 • Medlem af bestyrelsen siden 4. kvartal 2020
 • Genvalgt
 • Aktuel valgperiode udløber i 2027
 • Særlige kompetencer: affald og forsyning
 • Besøg LinkedIn for at se Thomas' øvrige ledelseserhverv
 • Intet ejerskab af associerede virksomheder
 • Udpeget via selvsupplering
 • Uafhængig