BioCarb Solution har etableret sig på Hirtshals Havn, hvor man i løbet af de kommende år vil bygge et lager til CO2 fra biogasanlæggene.

Biogas består af ca. 60% metan – næsten det samme som naturgas – og 40% CO2. Biogasanlæg, der sælger deres gas til naturgasnettet, skiller metan og CO2 ad i et særligt anlæg, og i dag lukker de CO2 direkte ud i atmosfæren. Biocarb Solutions ambition er at transportere den komprimerede og nedkølede CO2 fra de enkelte biogasanlæg i tankbiler til lageret på Hirtshals Havn eller på sigt i rør.

 

Via sine samarbejdspartnere i projektet Greenport Scandinavia kan Biocarb Solution udskibe CO2 og lagre det i undergrunden i gamle gasfelter i Nordsøen. Det er også muligt at bruge CO2 til brintproduktion i fremtidige Power-to-X anlæg eller at sælge CO2 på kommercielle vilkår til industri.

 

Biocarb Solution er frontløber på området, men projektet er udfordret af, at forretningsmodellen endnu ikke hænger sammen. Det kræver et tilskud til etablering og en kapitalisering af CO2-gevinsten.

 

Læs mere om Biocarb Solution