Som Allan Olesen, direktør for GrønGas, forklarer, har man lavet et Power-to-X-anlæg, som er lidt mere simpelt end det man ellers normalt forbinder med Power-to-X:


”Meget praktisk forklaret tager vi vindmøllestrømmen og dirigerer den ind i elektrolyseanlægget, som producerer brint. Vi smider brinten ind i reaktoren, og når man lader CO2 og brint mødes i væskeform, forelskes de to molekyler og danner vand og metan.”

Hermed har man skabt noget af det mest energieffektive Power-to-X, man overhovedet kan, da CO2’en omsættes i det øjeblik, den produceres. Mange andre steder ville man fange CO2 på biogasanlægget og gøre den flydende for herefter at flytte den til et brintanlæg. I Hjørring sparer man både transport og energi til nedkølingsprocessen.

Fra klassisk biogasanlæg til energiø

 

GrønGas i Hjørring er et ældre biogasanlæg fra 2001.

 

Oprindeligt startede man med elproduktion og brugte overskudsvarmen på biogasanlægget. I 2006 indgik man en aftale om at levere overskudsvarme til Hjørring Fjernvarme. Som tiden er gået, er produktion af elektricitet blevet mindre rentabel, så der var behov for at tænke anderledes.


I Hjørring var det ikke en oplagt mulighed at levere til gasnettet, som man gør på GrønGas’ anlæg i Vrå. Derfor gik man i gang med at undersøge andre kommercielle afsætningsmuligheder:


”Vi lavede en aftale med en tysk samarbejdspartner om at producere flydende gas til den tyske tunge transportsektor. Der er rigtig mange lastbiler i Tyskland, der kører på flydende biometan, og det setup har vi slet ikke i Danmark,” fortæller Allan Olesen, direktør i GrønGas.


I dag producerer GrønGas flydende gas, som renses for CO2, inden den sendes ind i liquifieren, som køler gassen til -160 grader og gør den flydende. Slutresultatet hos GrønGas er ren biometan i flydende form, som eksporteres til Tyskland. Som en ekstra bonus kan hovedparten af den CO2, der dannes i den biologiske fremstilling af biogas omsættes ved brug af brint fra elektrolysen:


”Alt gøres på absolut grønneste måde og kan dokumenteres ned til molekyle-niveau. Alt hvad der går ind og ud af anlægget er grønt. Samtidig er det noget af det mest energieffektive Power-to-X, man overhovedet kan lave,” fortæller Allan.


Næste udviklingsskridt hos GrønGas er at forsøge at optimere energiforbruget på anlægget og løbende dirigere de forskellige energikilder i retning af højest mulige indtjening. Systemet er under udvikling for forventes implementeret i produktionen inden alt for længe.

Fakta

  • Anlægget er det første anlæg i Danmark, måske Europa, der fuldt ud producerer uden driftsstøtte og ikke modtager offentlige midler til fremstilling af brændstoffet.

 

  • På ejendommen står tre store vindmøller og herfra dirigeres strømmen direkte til biogas- og elektrolyseanlægget. Vindmøllerne har en samlet eleffekt på 10,4 MW elproduktion og producerer ca. 42 mio. kWh om året, som næsten alle kan bruges på biogasanlægget, når brintproduktionen kobles på.

 

  • Selskaberne GrønGas og Grøn Brint har modtaget støtte til anlægsinvesteringer fra det nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, som er støttet af EU-midler. Man har modtaget støtte til elektrolyseanlægget og til det teknologiske system, der skal fodre brinten ind på biogasanlægget.