Agri Energy etablerer Danmarks største pyrolyseanlæg ved Vrå

 

Sammen med firmaet Stiesdal er Agri Energy i gang med at opføre Danmarks største pyrolyseanlæg, der skal der skal omdanne rester fra landbruget som halm, gylle og kolort til brændstof og såkaldt biokul. 

 

Produktionen forventes at gå i gang primo 2024. 

 

I pyrolysen varmes massen op til 600 grader uden ilt. Så smelter det og udleder gas, som skal forsyne det samlede anlæg med energi. Den faste masse bliver til biokul, der binder CO2 i flere hundrede år, og som indeholder alle næringsstofferne. Biokullet kan bruges som gødning, der både tilfører jorden næringsstoffer og suger vand til sig.

 

Overskudsvarmen fra pyrolysen skal ledes til egnens to kraftvarmeværker, og på den måde kan Agri Energy forsyne lokalområdet med varme 10 måneder om året.

 

Den lokale tilknytning er vigtig for Agri Energy, og blev etableret af Daniel Overgaard i 2017. Derfor tilbyder Daniel Overgaard de 120 leverandører af halm og strøelse medejerskab af pyrolyseanlægget. 50% af anlægget udbydes i anparter til leverandørerne. Andelsselskabet får mindst 50% af overskuddet – og højere andel, jo flere penge, anlægget tjener hjem.

 

Foto ↓ Stiesdal

Vrejlev Bioenergi vil lukke CO2-kredsløbet og gøre landbruget CO2-negativt

 

Vrejlev Bioenergi blev etableret af Thomas Kjær i 2016, og producerer i dag 8 mio. kubikmeter biogas om året.

 

Fotosyntesen på markerne opfanger CO2, og Vrejlev Bioenergi søger at udnytte så stor en del som muligt. Første step er et pyrolyseanlæg, som skal producere kul og gas af halmresterne fra biogasproduktionen. Anlægget er ved at blive opført, og det kan forøge udnyttelsen af kulstof fra 40 til 95 %. Gassen fra den proces skal igennem en motor og omdannes til varme og el til henholdsvis det lokale fjernvarmeselskab og biogasanlægget.

 

Tilbage er næringsrigt biokul i pulverform, som skal spredes på markerne i lokalområdet – eller på sandede jorder andre steder i landet. Der er meget, som endnu ikke er afklaret.

 

Vrejlev Bioenergi investerer desuden i en transformer og eget elnet for at være selvforsynende og uafhængig. Næste skridt bliver at fange CO2 fra gasrensningen, inden metanen bliver pumpet i det nationale gasnet.

Fremtiden kan være et Power-to-X anlæg i sameje med andre, eller på anden måde at gøre nytte af den opsamlede CO2.