Masterplanen tager stilling til langsigtet netstruktur (transmission og distribution), produktionsfaciliteter, reserve-/spidslastcentraler, nye fjernvarmeområder mv. samt indtænker fremtidige produktions- og distributionsmodeller baseret på lavtemperaturfremvarme etc.

 

Som resultat af masterplanen har Brønderslev Forsyning igangsat en omfattende renovering af det eksisterende ledningsnet med et budget på 30 mio. kr. og forventer på den baggrund at kunne sænke returtemperaturen yderligere i de kommende år.

 

Projektet forventes at spare 2665 tons CO2 årligt.

 

NIRAS har udført rådgivningsopgaven i perioden januar 2019 til marts 2020.

 

Kontaktperson hos Brønderslev Forsyning:

Thorkil B. Neergaard

tbn@bronderslevforsyning.dk