Omlægning af transmissionsnet

 

Frederikshavn Varme A/S ønsker at optimere driften af deres ledningsnet. Frederikshavn har i dag et primært ledningsnet, der veksler energi i lukket system mellem de forskellige produktionsenheder. Dette ønskes integreret, så produktionen leveres direkte til ledningsnettet. Projektet sættes i gang for at minimere ledningstabet, og det forventes at bidrage positivt til både drift og økonomi.

 

Projektet er opdelt i to faser. Første fase omhandler klargøring af de nye endepunkter forud for tilkobling til ledningsnettet. I forbindelse med den endelige tilkobling er det nødvendigt at lukke for varmen i byen, hvorfor dette skal planlægges i sommerperioden.

 

Opgaven er i hovedtræk bestående af:

  1. Bestykning af pumper og rør ud fra beregninger, udbud og kontraktindgåelse.
  2. Fjernelse af eksisterende vekslere og ændring af bygningsindføringer på ledningsnet. Udbyde og tilpasse smedearbejderne i forbindelse med demontage af vekslere, montage af pumper samt rørarbejder i forbindelse med ombygningsarbejderne for nye driftsforhold uden vekslere.
  3. EL og SRO arbejder på alle installationer, målepunkter og styring sættes op i SRO for og reguleringsprogram implementeres.

 

Rådgivningsopgaven blev gennemført fra juni 2019 til april 2021.

 

Masterplan

 

Projektet er en strategisk masterplan for den fremtidige renovering og udbygning af det samlede ledningsnet, hvori der indgår en løbende indsats for at spare energi og CO2.

 

Der skal analyseres på den eksisterende struktur (produktion/transmission/distribution) med henblik på at opstille 3 alternative scenarier i lyset af forventet byudvikling og teknologiudvikling de næste 10 år.

 

Masterplanen forventes at blive den strategiske ramme for udviklings- og investeringsaktiviteter i et længere perspektiv. Opgaven vedrører desuden færdigprojektering af en samlet treårig renoverings- og udbygningsplan med et samlet budget på ca. 45 mio. kr.

 

Rådgivningen på dette projekt blev igangsat i maj 2020 og afsluttet i oktober 2021.

 

NIRAS har været rådgiver på begge projekter.

Kontaktperson hos Frederikshavn Varme A/S:

Claus Flensted Andersen

CLFA@forsyningen.dk