Hvad går det ud på?

 

Nordjylland er nationalt udpeget til at være erhvervsfyrtårn for fangst, lagring, transport og anvendelse af CO2, også kendt som Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS).

 

Visionen for det nordjyske erhvervsfyrtårn er, at Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Ambitionen er at fange, anvende eller lagre CO2 og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint. 

Som en del af CO2Vision etableres en række testsites, hvor løsninger indenfor CCUS testes og demonstreres.

Vi tester eksempelvis CO2-fangst fra biogasanlæg med henblik på produktion af metanol, fangst af CO2 fra varmeværker, brint og transport af brint samt grøn metanol i transportsektoren.

Ved at udvikle teknologier til at fange CO2-udledninger fra industrier og andre kilder kan vi mindske vores fodaftryk på planeten. Den indfangede CO2 kan omdannes til grønne brændstoffer, der kan drive vores transportmidler og energiforsyninger.

Konsortiet bag CO2Vision udgør via vores respektive fagligheder og ekspertiser den helhed, der kan realisere og eksekvere CO2Vision. Vi har en årelang tradition for tætte samarbejder på kryds og tværs der gør, at vi både kan udgøre en enhed og samtidig stå selvstændigt på hvert vores ekspertområde.

 

Der gennemføres løbende netværksarrangementer og opkvalificeringsforløb for at kvalificere arbejdsstyrken til at tage del i CCUS-rejsen. 

 

Konsortiet bag CO2Vision består af Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, NordDanmarks EU-Kontor / NorthDenmark EU-Office og Business Region North Denmark. 

 

CO2Vision er finansieret af EU-midler via EU-React og Fonden for Retfærdig Omstilling samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

Se denne video, der forklarer hele visionen for CO2Vision:

LÆS MERE OM CO2VISION HER

Anders Brøndum Klein

Projektleder, BusinessAalborg

Anders Brøndum Klein