DanWEC ligger naturligt placeret i Hanstholm, idet et område vest for Hanstholm Havn er udlagt til testområde, godkendt af myndighederne til formålet. Området har varierende vanddybde ned til 25 meter. Her forekommer Danmarks største bølger, hvilket gør området ideelt til test af flere typer af teknologier.

 

DanWEC understøtter bølgekraftudviklere og er behjælpelig, når enheden skal installeres på testområdet. DanWEC rummer altså optimale fysiske rammer for afprøvning og udvikling af energiløsninger. Men derudover er centret i stand til at assistere forskere og projektudviklere gennem væsentlige dele af processen – for eksempel når det gælder kontakt med myndigheder og andre samarbejdspartnere samt praktiske forhold omkring tilladelser, installationer og meget andet.

 

DanWEC er centralt placeret i forhold til såvel myndigheder som elforsyningsselskab, hvilket sikrer en effektiv sagsbehandling både hvad angår planforhold og elforsyning.

Ligeledes har DanWEC nær kontakt til forskermiljøet på Aalborg Universitet samt andre testmiljøer og videnscentre såsom DTU, der har ansvaret for det nærliggende nationale testcenter for Vindmøller i Østerild.

 

DanWEC medvirker til indsamling af bølgedata. Aktuelt indsamles data om bølgekraftens intensitet i variable tidsperioder. Disse data anvendes til udarbejdelse af computermodeller, der bruges til design af bølgekraftanlæg.

Der ydes også ekspertbistand, når testresultater skal evalueres.

 

DanWEC er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet af Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum i 2010.

 

Testcentret for bølgeenergi har tidligere været vært for projekter som Wavepiston, Wavestar, BEPPo, OESA og Dexawave.

 

Kontaktperson

Jens Therkelsen

Erhvervskonsulent i Thisted Kommune og sekretær i DanWEC

Tlf. 23 10 64 76

 

Læs mere om DanWEC