Flere regioner i EU er stadig afhængige af kulkraft og den dertilhørende industri. I Projekt DeCarb under Interreg Europe samarbejder ni regioner og sikrer videndeling og erfaringsudveksling omkring overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energi – uden at det går ud over antallet af arbejdspladser.

 

Kulindustrien i Europa beskæftiger cirka en million mennesker og har en omsætning på 25 milliarder euro om året. Overgangen til en fossilfri energiforsyning har derfor stor social og økonomisk påvirkning. Det skal DeCarb afhjælpe, og derfor er der fokus på at støtte de offentlige myndigheder i de deltagende regioner med følgende opgaver:

 

 • Identificere gennemførlige regionale vækststrategier, der kan mindske de sociale og samfundsmæssige udfordringer ved overgangen til bæredygtig energiforsyning og afkobling af kulindustrien fra samfundsøkonomien.
 • Facilitere adgang til eksisterende EU-midler og finansieringsværktøjer for at regionerne kan udnytte tilgængelige EU-midler bedst muligt.
 • Fremme den offentlige debat, adressere interessekonflikter og overkomme forandringsmodstand i samfundet.
 • Udarbejde planer for den jobtransition og efteruddannelse af arbejdsstyrken, der følger udfasningen af kul.
 • Opnå regionale CO2-målsætninger samt sikre regionerne en rolle i EU’s 2030 energimix.
 • Planlægge reetableringen af naturen i mineområderne.

Green Hub Denmarks rolle

DeCarb-projektet er sammensat af regioner, der har behov for hjælp, og regioner med den viden, som skal til for at hjælpe. Det er her, Green Hub Denmark og Nordjylland kommer ind i billedet. 

 

I DeCarb-projektet er det Green Hub Denmarks rolle at facilitere videndelingsseminarer, hvor de erfaringer, der gøres i projektet, skal præsenteres. Vi vil også bidrage til netværksarrangementer og varetage en SWOT-analyse, som foretages i regionerne og danner grundlaget for det fremtidige arbejde.

DELTAGENDE REGIONER

 • Stara Zagora (Bulgarien)
 • Lodzkie (Polen)
 • Eszak-Afold (Ungarn)
 • Sydvest-Oltenien (Rumænien)
 • Vest-Makedonien (Grækenland)
 • Savinjska, Salenska & Koroska (Slovenien)
 • Extremadura (Spanien)
 • Brandenburg (Tyskland)
 • Nordjylland (Danmark)

 

PROJEKTETS OMFANG

 • Budget: 1.807.730 euro
 • Projektperiode: 1. juni 2018 til 31. maj 2021
 • Ni partnere i ni lande
 • Skaber 200 stillinger
 • Udløser investeringer på op til 19 millioner euro til projekter inden for eksempelvis vedvarende energi og opkvalificering

Thilde Møller Larsen

International projektleder, BusinessAalborg

Thilde Møller Larsen