Borgerinddragelse og intelligent brug af data

I en tid med klimaforandringer har Aalborg Forsyning i samarbejde med Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og NIRAS A/S fokus på at opnå en bedre forståelse for samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystem. For at kunne finde fremtidens klimaløsninger er det vigtigt at få mere viden om samspillet, og det skal projektet være med til at løse.

Med hjælp fra borgerne i Kærby får Aalborg Forsyning viden om, hvordan grundvandsstanden ændrer sig hen over året, og hvordan den påvirkes af bl.a. nedbør. Borgernes bidrag sikrer, at man kan kortlægge samspillet mellem de forskellige vandsystemer i byen, og sikre mod overbelastning og effekter som forurening, oversvømmelse og øgede driftsudgifter.