Artikel fra projektets start i 2021:

 

Transportsektoren i Danmark skal omstilles til grønne drivmidler. Det gælder især landtransporten, som står for den største del af vores drivhusgasudledninger fra transportsektoren – men det gælder også for luftfart og den maritime sektor.


I den henseende gik Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune sammen med nogle af Danmarks dygtigste teknologileverandører i projektet På Brint over Fjorden for at udrede, hvordan Fursund færgen, Mjølner Fur, og Feggesund færgen, Feggesund, kan ombygges til at sejle på brint.


Ensartet design er en markant fordel

Ulrik Tander, Senior Skibsingeniør fra OSK-ShipTech A/S, som i projektet står for implementeringen af gasreglerne på de to færger udtaler:

”Vi har altid tilstræbt et stort sammenfald i designet på de små danske indenrigsfærger med det klare formål at opnå markante fordele i driften. Disse foreløbige 12 danske standard færgedesigns og de erfaringer, vi får i dette projekt, kan overføres til mange andre overfarter, såvel indenrigs som udenrigs.”


Ydermere vil dette arbejde tilføre kritisk know-how og ekspertise til den danske maritime sektor og den danske brintsektor, således vi kan forblive konkurrencedygtige herhjemme. Vi vil dermed også kunne trække lignende projekter til landet til gavn for danske arbejdspladser generelt.


Verdens første brintfærger
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen færger i verden, der sejler med brint som drivmiddel. Brint er dog en løsning, som er ved at gøre sit endelige indtog i transportsektoren. Som drivmiddel fungerer det igennem brændselsceller og ind i en elektrisk motor. Der kommer derfor ingen former for drivhusgasudledninger eller andre emissioner og bliver deraf klassificeret som en nul-emissions teknologi, som lever op til internationale SECA-regler mm.

 

Dét, i sig selv, er et faktum, der gør brintvejen værd at overveje som teknologi, når vi skal gennemføre den grønne omstilling i transportsektoren.


”Færger har en lang levetid på mere end 30 år. Det medfører, at der skal tænkes langsigtet, når vi udskifter eller omstiller vores små danske passagerfærger. I 2050 skal vi være CO2-neutrale i Danmark. Derfor skal alle ændringer inden for færgedrift have in mente, at det der bliver ændret i dag, også skal fungere i 2050”, pointerer projektets igangsætter, Ole Jakobsen fra Dansk Energirådgivning.


Så når Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune overvejer en ombygning af deres små passagerfærger, så er det kun naturligt at have øje for, hvilke teknologier der potentielt kan omstilles til og stadig sikre, at der kan sejles med samme teknologi i 2050.


Begejstring hos borgmestre

Borgmestrene i de deltagende kommuner er begejstrede for udsigterne til teknologier og grønne drivmidler, som også kan gøre sig gældende i fremtiden.


”Vi finder det særdeles interessant, da det taler direkte ind i en cirkulær, bæredygtig og økonomisk tankegang, som vi tillægger stor værdi i det nordvestjyske”, fortæller Peder Christian Kirkegaard, Borgmester i Skive Kommune.


Hans Ejner Bertelsen, Borgmester i Morsø Kommune, fortsætter:


”Vi skal alle sammen gøre vores til, at vi på sigt, kan blive mere miljøvenlige. Om løsningen er brint for Feggesundfærgen, vil tiden vise, men potentialet ser lovende ud og værd at undersøge nærmere.”

 

Projektet er et forprojekt, støttet af Den Danske Maritime Fond. Resultaterne skal fungere som beslutningsstøtteværktøj for de kommunale og private færgeselskaber, når der skal træffes afgørelse om ombygning af færgerne samt indføres brug af alternative drivmidler til fremdrift.

 

 

Partnerkreds

Partnerkredsen bag projektet På Brint over Fjorden består af Morsø Kommune, færgen ”Feggesund” (hvoraf Thisted Kommune har et medejerskab), Skive Kommune, færgen ”Sleipner Fur”, Ballard Power Systems, Danske Maritime, Everfuel, Green Hub Denmark, OSK-Shiptech og Dansk Energirådgivning.

Vil du vide mere om projektet og Green Hub Denmarks rolle? 

Michael Stie Laugesen

Projektchef, BusinessAalborg

Michael Stie Laugesen