Illustrering af pilotanlæg

Formålet med Power2Met projektet er at designe og opbygge et pilotanlæg til et komplet, standardiseret og modulopbygget el-til-metanol-anlæg, Ved at udnytte CO2 og brint i en syntetisk proces vil anlægget producere grøn metanol.

 

Anlægget kan opstilles lokalt i tilknytning til virksomheder, som udleder CO2. Det kan for eksempel være et biogasanlæg. Ved at udnytte den CO2 som udledes fra biogasanlæggene, vil man kunne fremstille metanol i stedet for at lede den ud i atmosfæren.

 

Partnerne i projektet er GreenHydrogen, Aalborg Universitet, RE::Integrate, Process Engineering, Hydrogen Valley, E.ON, Nature Energy, Drivkraft Danmark, Rockwool, Holtec Automatic-Nord og Lillegården EL.

 

Projektet har modtaget støtte fra EUDP til etablering af anlægget, som bliver placeret i Nordjylland. Projektet løber fra februar 2019 til februar 2021.

 

 

Læs mere om Power2Met-projektet