Artiklen er bragt af Energy Supply d. 19. november 2019.

 

I skrivende stund er der sat projekter i gang for halvdelen af beløbet.

 

Hos Saltum Fjernvarme og Sdr. Herreds Kraftvarmeværker er arbejdet med at etablere en eldreven luft-til-vand varmepumpe i fuld gang. Hos Sæby Varmeværk, Frederikshavn Forsyning og Aars Fjernvarme er der sat gang i større ledningsrenoveringsprojekter. Aalborg Forsyning får teknisk assistance til projektering i forbindelse med fjernkølingen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

 

Mere end man havde regnet med

 

Fordelen ved pengene fra Elena er, at varmeselskaberne får mulighed for at gå mere i dybden, fortæller Hanne Skovby hos BusinessAalborg. Det betyder også, at selskaberne i mange af tilfældene har fået mere ud af det, end de havde regnet med.

 

Hos Brønderslev Forsyning er man endt med en masterplan over ledningsnettet, som kigger 10-12 år frem i tiden, hvor også produktions-set-up er medregnet. Det var langt fra planen til at starte med.

 

– Vi havde ikke fået lavet en så god og grundig plan, hvis ikke vi havde fået pengene fra Elena. Vi har været rundt om nogle flere hjørner, end vi ellers ville have været, siger direktør for Brønderslev Forsyning Thorkil Bartholdy Neergaard.

 

Også hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker endte man med et andet og langt mere gennemtænkt projekt end først til tænkt.

 

– I forbindelse med Elena fik vi lavet en scenarieanalyse, hvor bestyrelsen opstillede en række af muligheder for forsyning til værket i Hvidbjerg. Faktisk mener jeg, at der var otte muligheder. Det gik lige fra solvarme til varmepumpe til to små vindmøller, som varmeværket ejer, biomasseværk og udnyttelse af overskudsvarmen fra biogasværket, og nogle forskellige variationer der imellem, og så selvfølgelig den valgte luft-til-vand-varmepumpe. Scenarieanalysen var noget af det, som vi fik med i rådgivningen fra Elena, og som vi ikke selv havde fået lavet, hvis vi skulle bruge egne midler, siger Poul Kristensen, bestyrelsesformand hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

 

Brønderslev & Masterplanen

 

I Sdr. Herred er man altså – med hjælp fra Elena – endt med en varmepumpe. I Brønderslev har Thorkil Neergaard været lidt højere oppe i helikopteren.

 

– Vi har fået en grundig analyse af vores fremtidige netudvikling, så vi ved, hvad det er for et renoveringsbehov, vi har i fremtiden. Det er første gang, vi har fået lavet en samlet analyse, som indeholder samspillet mellem produktion og ledninger – og den lavtemperatur-drift vi gerne vil over på, fortæller Thorkil Neergaard.

 

Der foreligger altså en hulens masse analyser og en masse regnearbejde bag Brønderslev Forsynings nye masterplan. Før Elena var der ellers lagt op til en tre-årig plan over de rør, der er mest utætte. Men der er nu føjet nogle flere år til.

 

– Vi har kigget frem mod 2030, fordi det er der vi vil være 100 pct. fossilfri, siger Thorkil Neergaard.

 

Pengene fra Elena er altså allerede i anvendelse. Men ikke alle midler er helt opbrugt. Hanne Skovby har stadig en fire til fem millioner kroner, der endnu ikke er nogen, der har lagt beslag på. Så der er altså stadig en mulighed for at få støtte til teknisk rådgivning, hvis man skulle sidde med et projekt, der sparer CO2 og sætter fart på omstillingen til grøn fjernvarme, der måske lige kræver det ekstra, som pengene fra Elena kan bidrage med.