INDDHEAT-projektet hjælper især mindre fjernvarmeselskaber til at belyse scenarier for deres fremtidige grønne fjernvarme. Selvom projektet er forankret i Nordjylland, kan alle få glæde af erfaringerne.


I takt med ændrede rammevilkår, stigende priser og øget fokus på at nedbringe CO2-udledningen står fjernvarmen over for en udfordring, der kræver store investeringer. Det kan være svært for især mindre værker at håndtere i praksis.

 

Derfor har BusinessAalborg i samarbejde med en række nordjyske fjernvarmeværker etableret INDDHEAT, der støtter fjernvarmeselskaber i at tænke langsigtet og få belyst forskellige scenarier for fremtidens varmeforsyning.


Navnet er en sammenskrivning af den noget længere engelske titel ”Improving renewable energy and energy efficiency in North Denmark District Heating”.

INDDHEAT-projektet, der er støttet af Den Europæiske Investeringsbank under ELENA-ordningen, støtter teknisk rådgivning til projekter, der fokuserer på omstilling til mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme. Kravet til en ELENA-ansøgning er en investering på minimum 250 millioner kroner, og derfor vil de fleste fjernvarmeværker ikke kunne løfte en selvstændig ansøgning. Samlet set lever projekterne dog op til dette krav.

 

De fleste støtteordninger fokuserer på omlægning af produktion, men med midlerne fra INDDHEAT får man en unik mulighed for også at få støtte til renovering og udbygning af ledningsnettet og til udarbejdelse af masterplaner.

 

Ifølge Hanne Skovby, Projektleder på INDDHEAT, gør projektet en stor forskel for de deltagende fjernvarmeværker. Med støtte til teknisk rådgivning har de mulighed for at afdække flere scenarier og opnå et bedre beslutningsgrundlag, når de igangsætter nye projekter.

 

– De fleste værker har afsat et beløb til løbende renovering, men der er forskel på, hvor godt de kender ledningsnettet, og om renoveringerne foretages, når behovet opstår, eller som en del af en helhedsplan på baggrund af strategiske overvejelser. Gennem INDDHEAT får værkerne bedre mulighed for at udarbejde langsigtede og strategiske helhedsplaner for vedligehold og renoveringer, forklarer Hanne Skovby.

 

Rammer et aktuelt behov

Som det fremgår af en ny analyse fra Grøn Energi (omtalt i Fjernvarmen maj 2019, red.), kan optimering af ledningsnettet i samspil med investeringer i nye og billigere produktions- enheder få stor betydning for fjernvarmens fremtid.

 

Analysen bekræfter, at INDDHEAT rammer et aktuelt behov ved at være katalysator for særligt de mindre værker, der ofte ikke har ressourcer til at arbejde langsigtet og strategisk med varmeplanlægningen.

 

10 projektpartnere er i gang

På nuværende tidspunkt er der i INDDHEAT ti projektpartnere, hvor projekterne blandt andet omfatter masterplaner, renovering af ledningsnettet, varmepumper og fjernkøling.

 

Brønderslev Forsyning er et af de værker, der er med:

 

– Vi har fået mulighed for at optimere vores ledningsnet, så vi forventer at spare både energi og CO2. Desuden kan vi løfte vores løbende renovering af ledningsnettet op i et strategisk perspektiv og koble det sammen med den forventede byudvikling og teknologiudvikling de næste 20 år. Masterplanen forventes at blive den strategiske ramme for Brønderslev Forsynings udviklings- og investeringsaktiviteter i et længere perspektiv og dermed give bestyrelsen et bedre beslutningsgrundlag, fortæller direktør for Brønderslev Forsyning Thorkil B. Neergaard.

 

Et af de fjernvarmeværker, der har oplevet de største prisstigninger efter bortfaldet af grundbeløbet, er Sdr. Herreds Fjernvarmeværker på Mors. De har nu fået støtte til at regne på en række forskellige scenarier for en fremtidig grøn fjernvarmeproduktion i stedet for den nuværende naturgas.

 

- Som nødlidende værk har det været meget kærkomment at få en rådgiver indover. Vi ville ikke selv kunne betale for den rådgivning, vi har modtaget, som helt klart har givet et bedre beslutningsgrundlag som baggrund for den varmepumpe, vi nu arbejder på, fortæller Poul Kristensen fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.


Samarbejde og videndeling

Hos House of Energy har man samlet alle projektpartnerne i en styregruppe, som mødes to gange årligt. Møderne bliver prioriteret, og projektpartnerne viser stor interesse for hinandens projekter og er interesserede i at lytte til hinanden og få indsigt i nye muligheder.

 

– Jeg har haft fantastisk gavn af styregruppemøderne, og det fællesskab, vi har, tæller rigtig meget. Helt konkret har jeg haft meget ud af en dialog om fremtidige elpriser i forhold til vores overvejelser om investering i en varmepumpe, fortæller Poul Kristensen fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

 

Hos BusinessAalborg er det ikke nyt at samle aktørerne, da man allerede har et stærkt netværk af fjernvarmeselskaber, leverandører og rådgivere, og der er stor tillid mellem parterne, da mange allerede kender hinanden.

– Vi oplever flere fordele ved, at vi allerede har et stærkt netværk inden for fjernvarme. Mange fjernvarmeværker har sagt, at ”hvis de er med, kan vi også”, fortæller Hanne Skovby.

 

Alle kan få gavn af erfaringerne Sammensætningen af projekter har ændret sig siden projektansøgningen. Der er således lige nu midler i overskud, så flere værker har mulighed for at være med og få glæde af støtten. Selvom projektmidlerne er målrettet nordjyske fjernvarmeværker, formidler Hanne Skovby gerne viden og erfaring.

 

Særlig dansk idé

INDDHEAT-projektet er opstået ud fra en dansk idé, og der findes kun to projekter af denne type i hele EU:

  • INDDHEAT-projektet er forankret i Region Nordjylland.
  • REFER-CDR er forankret i Region Midtjylland.

 

INDDHEAT-projektet
Projektet er treårigt og slutter i juni 2021. Formålet er at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme.

 

  • Medfører investering i grønne løsninger på 518 millioner kroner.
  • Skaber en årlig CO2-reduktion på 40.000 tons.
  • Bidrager med op til 90 procent i støtte til teknisk rådgivning.
  • Leverer samlet støtte til rådgivning på 20,5 millioner kroner.

 

Projekter i INDDHEAT omfatter:

  • Masterplaner
  • Renovering af ledningsnet
  • Varmepumper
  • Fjernkøling