Artiklen er bragt af Energy Supply d. 12. november 2019.

 

Det var ikke fordi, at Poul Kristensen og den øvrige bestyrelse ikke havde kigget sig grundigt omkring efter løsninger. Det være sig muligheder i varmeforsyningsloven, omkostninger og effektiviseringer på selskabets fire værker og i den rådgivningspulje, som Energistyrelsen havde etableret til de nødlidte værker, der skyllede op på stranden i kølvandet på grundbeløbets bortfald.

 

Og så kom Elena
I sin higen og søgen efter en løsning stødte Poul Kristensen på Hanne Skovby fra BusinessAalborg. Hun havde på daværende tidspunkt fået tildelt midler fra Den Europæiske Investeringsbanks pulje Elena.

 

Pengene fra Elena var øremærket økonomisk støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med investeringer i nye anlæg og teknologier, der kan fortrænge naturgas og reducere CO2-udledningen.

 

En himmelsendt chance for Poul Kristensen, der netop stod med et varmeværk i Hvidbjerg på Mors, hvor der hidtil var blevet fyret med biogas, men for nyligt igen var overgået til naturgas.

 

Med en halv million kroner fra Elena og Hanne i hånden fik Poul Kristensen udarbejdet sit projekt. Det blev dog lidt anderledes end først tiltænkt.

 

– Det var, da vi mistede varmen fra biogasværket, at vi ansøgte hos Hanne. I første omgang ville vi have hjælp til at udnytte overskudsvarmen fra biogasværkets opgraderingsanlæg, men det viste sig, at mængden var for lille. Derfor ændrede vi projektet til en luft-til-vand-varmepumpe, fortæller Poul Kristensen.

 

CO2-neutral i 2020
Luft-til-vand-varmepumpen bliver på 1,2 MW og kommer til at dække over 90 pct. af den varme, der skal bruges ved Sdr. Herred Kraftvarmeværkers 600 forbrugere. Den sender altså naturgassen på pension, hvilket bringer Sdr. Herreds Kraftvarmeværker meget tæt på CO2-neutral varmeproduktion.

 

– Vi har et halmværk, to anlæg, der fyrer med træpiller, som er resttræ fra produktion i nærområdet og så aftager vi overskudsvarmen fra KSM Stoker, når de tester kedler. Når vi starter varmepumpen op næste år, så er vores varmeproduktion 100 pct. bæredygtig, og det længe før resten af branchen, siger Poul Kristensen.

 

Fra 24.000 til 18.500
Nu var det jo ikke kun med en CO2-neutral produktion for øje, at Poul Kristensen opsøgte Hanne Skovby. Han ville jo også svært gerne gøre noget ved varmeprisen.
Og det er i den grad lykkedes for ham.

 

Ikke alene barberer varmepumpen 1.500 kroner af prisen for en gennemsnitsforbruger. En række nedskæringer og optimeringer gør, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværker i stedet for en mareridtsregning på 24.000 kroner nu kan sende en regning på 18.500 kroner ud til forbrugerne.

 

– Vi har både foretaget nedskæringer. Vi har også brugt varmeforsyningslovens regler i forhold til afskrivninger. Vi har gennemført optimeringer, hvor vi kunne hente noget. Det er vi ikke færdige med endnu, siger Poul Kristensen.

 

Så selvom der kommer en varmepumpe til, og Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har vendt hver en sten, så kan Poul Kristensen og bestyrelsen ikke sætte punktum i besparelseseventyret endnu.

 

– Vi skal have gennemgået samtlige omkostningsposter for at se om, der er noget vi kan undvære, slutter han.