Hos Saltum Fjernvarme, hvor det helt konkret er blevet til en stor luft-til-vand varmepumpe, sætter bestyrelsesformand Ole Hejlesen stor pris på det netværk, der er fulgt med INDDHEAT:

 

"Projektdeltagelsen har været en drivkraft, der har bidraget med gode samarbejdspartnere og et godt netværk. Det er altid rart at have nogen, man kan sammenligne sig med", siger Ole Hejlesen. 

 

Ole Hejlesen håber at få gavn af netværket med de andre værker, hvor særligt erfaringer med drift og vedligehold af luft-til-vand varmepumper vil være kærkomne.

 

For bestyrelsesformand Poul Kristensen hos Sdr. Herred Kraftvarmeværker, der helt klart er et af de mindre værker, der er repræsenteret i INDDHEAT, har blandt andet styregruppemøderne været interessante.

 

"Her får man et netværk, man ellers ikke havde haft. Både inden for varmepumper, men man hører også generelt, hvad der rører sig", siger han og fortsætter: 

 

"Man føler sig ikke mindre end de større værker, når man deltager i gruppen. Der er næsten mere fokus på at hjælpe de små, hvilket er rigtig godt."

 

Gør det igen en anden gang

I Brønderslev har direktør Thorkil B. Neergaard og forsyningsselskabet fået udarbejdet en masterplan for fjernvarmen – et langsigtet strategisk overblik fra produktion over distribution til forbruger. Og adspurgt om selskabet skulle have lyst til at deltage i noget lignende en anden gang er svaret helt klart ja. 

 

"Selve projektets sammenhæng, hvor der har været et sekretariat og en større gruppe, der har forpligtet sig til at indgå i projekter, har været godt, og der har været godt netværk og videndeling på tværs af gruppen", siger Thorkil B. Neergaard.

 

Det er ikke kun i Brønderslev, at tilfredsheden med projektet er stor. I Frederikshavn Forsyning har projektet givet stor værdi både på den korte og lange bane og lysten til at deltage i lignende projekter i fremtiden er helt klart til stede. 

 

Mod på mere

Fra Hanne Skovbys stol hos Green Hub Denmark er det indlysende, at projektdeltagelsen har været en drivkraft. 

 

"Selskaberne tør noget mere nu og går videre med andre projekter uden for INDDHEAT", slutter Hanne Skovby, projektleder på INDDHEAT.