18. maj 2021

Siden lanceringen i maj 2020 er investeringerne steget og aktører fra hele Nordjylland er med støtte fra Business Region North Denmark blevet en del af det grønne partnerskab, som betyder styrket samarbejde, koordineret projektudvikling, øget aktivitetsniveau og fælles kommunikation. Udover de partnere, der indgår i Green Hub Denmarks sekretariat, er der også indgået samarbejdsaftaler med flere virksomheder og erhvervsklynger.


En af de virksomheder, der senest har tilsluttet sig og ser stort potentiale i at være en del af Green Hub Denmark er Aalborg Lufthavn:


”I Aalborg Lufthavn har vi et mål om at være CO2-neutral ved udgangen af 2025 og i 2050 skal det også gælde flytrafikken til og fra lufthavnen. Vi ser stort potentiale i at være en del af en samarbejdsplatform som Green Hub Denmark, da vi ikke kan nå i mål alene, men har brug for stærke samarbejdspartnere. Gennem Green Hub Denmark får vi et stærkt netværk, hvor vi kan præsentere vores udfordringer, og vi får mulighed for at indgå i projekter, som kan være med til at styrke vores fokus på den grønne omstilling”, siger Niels Hemmingsen direktør i Aalborg Lufthavn.


Også Rambøll har for nyligt tilsluttet sig partnerskabet:


”Rambøll er nu en del af Green Hub Danmark. Sammen arbejder Green Hub Denmark og Rambøll blandt andet hen imod at dekarbonisere og skabe nye erhvervsmuligheder i regionen ved hjælp at CO2-fangst og -lagring (CCS), Power-to-X og sektorkobling. Green Hub Denmark har via sit samarbejde med Rambøll og en række andre virksomheder og institutioner i regionen en stærk platform for at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger inden for dette område. Rambøll er involveret i en række CCS og Power-to-X-projekter såvel i Danmark som internationalt og kan gennem involveringen i disse projekter også bringe global viden til samarbejdet”, siger Anders Møller, Afdelingsleder hos Rambøll.


Tempoet på den grønne omstilling er ikke sænket


Trods nedlukning og restriktioner har arbejdet med den grønne omstilling ikke stået stille: projektudviklings- og temamøder med alt fra 5 til 300 deltagere er foregået online, og nye projektkonsortier er dannet.

 

Port of Aalborg har høj aktivitet på Ankeret, det nye bæredygtige erhvervsområde med fokus på symbioser, og Aalborg Forsyning er i fuld gang med omstillingen af Nordjyllandsværket og dannelsen af et grønt testcenter. I Thy har man etableret Klima Alliancen Thy, igangsat test af CO2-fangst og forventer snarligt at kunne igangsætte undersøgelser af mulighederne for CO2-lagring i undergrunden ud for Hanstholm Havn, mens man i Skagen, Hirtshals og Frederikshavn blandt andet arbejder på at accelerere omstillingen fra diesel til el-drift på havnene. Hos Hydrogen Valley i Mariagerfjord arbejdes der med udviklingen af testfaciliteter til brændselsceller og Power-to-X-systemer samt understøttelse af brintinfrastruktur.

 

Alt sammen udsprunget hos partnerne, som deltager i Green Hub Denmark.


Herudover er det også værd at nævne, at Green Hub Denmark har fået etableret en særdeles kompetent bestyrelse, lanceret podcasten ”Den Grønne Omstilling” med mere end 1.000 lyttere og har hentet ca. 15 millioner støttekroner hjem til projekter i hele Nordjylland, mens endnu flere støttekroner er ansøgt og afventer evaluatorernes skarpe vurderinger.


Ambitionerne fortsætter


Partnerne bag Green Hub Denmark er tilfredse med resultaterne i det første år, hvor det øgede samarbejde på tværs af regionen allerede har skabt positive resultater. Der bliver ikke slækket på ambitionerne, og der arbejdes bl.a. på, hvordan vi kan udnytte CO2-udledningen fra Aalborg Portland og gøre CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse til en nordjysk styrkeposition. Flere nordjyske aktører går forrest med test og udvikling af nye teknologier og løsninger, og vi glæder os til at skabe nye resultater i løbet af år to.