Green Hub Denmark arbejder med

  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Investeringsfremme
  • Netværk og dialogmøder
  • Samarbejde på tværs
  • Storskala test og demonstrationsprojekter
  • Virksomhedsdialog og matchmaking
  • Videndeling og kommunikation