15. januar 2024

Fem nøgletal om grønne virksomheder i Nordjylland

  • Omsætning af grønne varer og tjenester på 30 milliarder kroner om året
  • Stigning i omsætning på 25 procent over tre år
  • Industrien står for størst omsætning og flest jobs
  • 9.608 grønne job (fuldtid)
  • Stigning i antal jobs på 14 procent over tre år


Grønne virksomheder på landsplan
Danske virksomheder producerer grønne varer og tjenester* for i alt 279 milliarder kroner. Det giver en fuldtidsbeskæftigelse på 79.616 grønne job på landsplan. De nyeste tal for grønne varer og tjenester er fra 2021. Analysen er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

 

*Grønne varer og tjenester omfatter både produkter, som direkte har et miljø- eller ressourceformål - eksempelvis rensning af spildevand og produktion af vindmøller, og produkter, der er renene og/eller ressourcebesparende, sådan at de forurener/forbruger mindre end andre produkter med samme hovedformål. Eksempler kan være frysebokse i bedste energiklasse og produktion af lavenergihuse.

 


 

Omsætning er steget med 12 milliarder i Nordjylland


I 2012 var omsætningen af grønne varer og tjenester i nordjyske virksomheder på 18 milliarder kroner. I 2021 er omsætningen på 30 milliarder kroner.

 

Figuren viser omsætning af grønne varer og tjenesteydelser i Nordjylland i perioden 2012-2021.

 

Figuren viser omsætning af grønne varer og tjenesteydelser i Nordjylland i perioden 2012-2021.

 

71 procent af omsætningen inden for grønne varer og tjenester kommer fra salg af produkter rettet mod ressourcebesparelser. Ud af den samlede produktion af grønne varer og tjenester på 30 milliarder kroner i 2021 vedrører 21,3 milliarder kroner ressourcebesparelse og 8,7 milliarder kroner kommer fra miljøbeskyttelse.

 

Omsætning er steget med 25 procent


I perioden 2018-2021 steg omsætningen af grønne varer og tjenester med 5,9 milliarder kroner i nordjyske virksomheder. Det svarer til en stigning på 25 procent. Til sammenligning steg omsætningen med 28 procent i region Hovedstaden og 26 procent i region Syddanmark. På landsplan steg omsætningen 21 procent.

 

Figur: Udviklingen i omsætningen af grønne varer og tjenesteydelser fra 2018-2021 i de danske regioner.

 

Figur: Udviklingen i omsætningen af grønne varer og tjenesteydelser fra 2018-2021 i de danske regioner.

 

Hvor meget fylder den grønne omsætning?
Den grønne omsætning udgør i alt 6,3 procent af den samlede omsætning i Nordjylland. Region Midtjylland er den region, hvor den grønne omsætning fylder mest - nemlig 8,7 procent af den samlede omsætning. På landsplan er den grønne omsætnings andel af den samlede omsætning på 5,4 procent.

 


 

Størst omsætning i industrien
Nordjyske industrivirksomheder står for 51 procent af den samlede omsætning af grønne varer og tjenester i 2021. Det svarer til 15,3 milliarder kroner. Virksomheder inden for spildevands– og affaldshåndtering står for 14 procent af omsætningen med i alt 4,2 milliarder kroner i omsætning.

 

Figuren viser, hvordan den grønne omsætning på 30 milliarder kroner i 2021 er fordelt på brancher.

 

 

 

Figur: Den grønne omsætning på 30 milliarder kroner i 2021 fordelt på brancher.

 

Ser vi på væksten i de respektive brancher, så er Videnservice den branche, som oplever den største vækst i den grønne omsætning. Fra 2018 til 2021 steg den grønne omsætning her med fire milliarder kroner. Det svarer til en vækst på 87 procent. Inden for Spildevands- og affaldssortering steg den grønne omsætning med 31 procent, og inden for Bygge og anlæg steg den grønne omsætning med 29 procent i perioden.

 


 

9.608 grønne job i Nordjylland
Nordjyske virksomheders produktion af grønne varer og tjenester gav i 2021 en grøn beskæftigelse svarende til 9.608 fuldtidsbeskæftigede.

 

I perioden 2018-2021 blev der skabt 1.144 flere grønne job i Nordjylland. Det svarer til en vækst i den grønne fuldtidsbeskæftigelse på 14 procent.

 

 

Figuren viser udviklingen i den grønne beskæftigelse i perioden 2018-2021.

 

Figur: Udviklingen i den grønne beskæftigelse i perioden 2018-2021.

 


 

Grønne jobs fordelt på brancher


45 procent af samtlige grønne job i Nordjylland findes i industrien. I 2021 bidrog industrien nemlig med en grøn beskæftigelse svarende til 4.324 fuldtidsbeskæftigede. Bygge og anlæg er den anden største branche inden for grønne varer og tjenester i Nordjylland. Med 2.035 fuldtidsbeskæftigede findes 21 procent af den grønne beskæftigelse inden for denne branche.

 

Figur: De grønne jobs i Nordjylland fordelt på brancher.

 

Figur: De grønne jobs i Nordjylland fordelt på brancher.

 

Videnservice er den branche, der har oplevet størst procentvis vækst i den grønne beskæftigelse i Nordjylland i perioden 2018-2021. Fra 2018 til 2021 er der skabt 596 flere grønne job inden for Videnservice, hvilket svarer til en vækst på 84 procent. Bygge og anlæg havde den næststørste procentvise stigning i den grønne beskæftigelse på 34 procent og Spildevands- og affaldshåndtering havde en stigning på 17 procent. El, gas– og varmeforsyning havde derimod en tilbagegang i den grønne beskæftigelse på 19 procent i perioden 2018-2021.

 


 

Størst vækst i Nordjylland
Med 1.144 flere grønne job i Nordjylland i løbet af tre år, hvilket svarer til en stigning på 14 procent, er Nordjylland den region, der har haft den største procentvise stigning i grønne job. Region Sjælland har haft en procentvis stigning på ni procent, region Syddanmark otte procent og hele landet har haft en stigning på seks procent i antallet af grønne job.

 

Region Midtjylland har haft en vækst på fem procent og region Hovedstaden ligger lavest med en vækst i den grønne beskæftigelse på en procent.

 

 

Figuren viser udviklingen i grønne jobs fra 2018-2021 i de danske regioner.

 

Figur: Udviklingen i grønne jobs fra 2018-2021 i de danske regioner.

 

Hvor meget fylder de grønne jobs?
Den grønne beskæftigelse udgør 4,4 procent af den samlede beskæftigelse i Nordjylland. I region Midtjylland og region Syddanmark udgør den grønne beskæftigelse henholdsvis 5,1 procent og 4,6 procent. På landsplan udgør den grønne beskæftigelse 3,4 procent af den samlede beskæftigelse.

 


 

Nysgerrig på flere detaljer?
Ovenstående analyse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Analysen er en del af BusinessAalborgs BEDREOverblik analyser. BusinessAalborg er erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune, som blandt andet tager pulsen på erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland og ser på udviklingen i brancher, beskæftigelse, CVR-numre, befolkning og meget mere.

 

Har du spørgsmål til analysen, er du altid velkommen til at kontakte os. Få tilsendt analysen som PDF ved at skrive til mail@greenhubdenmark.dk