11. november 2021

Stor interesse i danske løsninger

 

Besøget i LA bød på en række møder hvor interessen for nordjyske løsninger og amerikansk genbesøg var tydelig. B.la. hos Hyperion Water Reclamation Plant, som er et af de største vandrensningsanlæg i verden med 400 ansatte som arbejder på at servicere ca. 4 millioner husstande i LA området. Her byggede meget af interessen på den omstilling, anlægget i fremtiden skal gennemgå. Los Angeles Bureau of Sanitation, som driver anlægget, har en mission om, at 70% af byens drikkevand i 2035 skal komme fra lokalt produceret vand gennem vandrensning af overfladevand og spildevand. En omstilling som de endnu ikke selv har alle løsningerne på. Derfor vakte b.la. virksomheden CleanTech Aqua A/S, som leverer smarte miljøvenlige rensningsanlæg, stor interesse.

 

Et andet møde som også dannede grobund for muligt genbesøg i Danmark var med California Governor’s Office of Business and Economic Development. Her var der stor begejstring for den symbiose som eksisterer i Nordjylland mellem det offentlige og private i forbindelse med grøn omstilling og især udfasningen af kul. Der var et ønske om at komme til Nordjylland og lære mere om den danske partnerskabs-tankegang.

”Et partnerskab som Green Hub Denmark er så langt fra den måde grøn omstilling normalt bliver grebet an i Los Angeles, hvor søjletankegangen dominerer og præger hvordan de grønne strategier bliver udviklet. Men den nordjyske symbiose mellem det offentlige og det private vakte stor interesse hos amerikanerne, muligvis fordi fordelen af samarbejdet er så nem at se.”, forklarer Thilde Møller Larsen, som var ansvarlig for DKLA-missionen hos Green Hub Denmark.

USAs største sport skal indtænke grøn omstilling

 

Konferencedeltagelse på SelectLA Investment Summit var også en del af programmet. Konferencen var et hybridevent med ca. 250 fysiske deltagere, og Green Hub Denmark-delegationen var med flere længder den største udenlandske delegation. Og det blev bemærket, så Erhverv Norddanmark og Green Hub Denmark blev placeret ved VIP-borde og takket med navn fra scenen for at have formået at samle så stor en delegation under en pandemi. På konferencen var der meget stor interesse for de danske løsninger, og flere af de nordjyske virksomheder tog derfra med lovende leads.

 

”Inden rejsen til LA vidste vi ikke, om der var et marked for os, men det viste sig, at der ikke var grund til bekymring, tværtimod. Til gengæld havde vi nok ikke fundet vores indgangsvinkel uden besøget, fordi ligesom som mange andre steder, så føler amerikanerne at de selv har alle løsningerne, hvilket godt kan gøre det svært for sådan nogle som os at komme ind.” fortæller Mogens Rasmussen fra CleanTech Aqua A/S

 

Temaet for dette års SelectLA var sport og entertainment med særligt fokus på bæredygtig drift af sports venues og afvikling af kampe og koncerter. Konferencens åbningsreception fandt derfor sted på Rose Bowl Stadium i Pasadena, som er et af de ældste NFL venues i USA fra 1922. Rose Bowl skal de næste år gennemgå en gennemgribende renovering, der bl.a. skal gøre driften og afvikling af kampe mere bæredygtig.

 

Det er dog ikke kun gamle venues, som skal tænkes ind i den grønne omstilling. Delegationen besøgte også SoFi Stadium, som er hjemmebane for NFL-holdet Los Angeles Rams. Selvom det er er spritnyt stadion, der blev indviet i 2020, så er der ikke tænkt så meget bæredygtighed ind i byggeriet fra start. Her blev den danske delegation præsenteret for en række udfordringer, som SoFi Stadium søger løsninger til. Det omhandlede bl.a. energiproduktion, vandforsyning og affaldshåndtering - noget flere af de nordjyske deltagere er særligt stærke i.

Internationaliseringsstrategi

 

Det er en vigtig del af Green Hub Denmarks internationaliseringsstrategi at samarbejde med udenlandske klynger og organisationer for at få adgang til deres viden og netværk. Dette hjælper de virksomheder og organisationer, som vælger at deltage i delegationsbesøg, og det skaber et solidt fundament for realiseringen af internationalt samarbejde. På den måde kan der hurtigt dannes indsigt og forståelse for markederne, skabes kontakter og findes de rigtige partnere. Uden et delegationsbesøg til LA havde flere af deltager-virksomhederne muligvis aldrig taget skridtet og forsøgt sig på det californiske marked pga. manglende viden og indsigt, mangel på kontakter eller lignende.

 

 

”For nogle virksomheder byggede rejsen til Californien mere på et håb end viden om et potentielt marked. Men besøget bekræftede, at der er masser af plads til nordjyske løsninger, såsom CleanTech Aquas. Løsninger som kan være med til at fylde hullet i den grønne omstilling i Los Angeles.” fortæller Thilde Møller Larsen, Green Hub Denmark

Delegationsbesøget var finansieret af midler fra Energistyrelsens tilskudspulje som Erhverv Norddanmark søgte i samarbejde med Green Hub Denmark under projektet DKLA – Export of Danish Energy Technology to Los Angeles.