31. august 2020

Green Hub Denmark er et samarbejde mellem offentlige og private aktører i Nordjylland, hvor målet er, at regionen skal være det grønne svar på Silicon Valley. De er allerede godt på vej; Over de næste 10 år vil der løbende blive investeret 7,5 milliarder kroner, hvilket kan betyde op mod 7.000 nye job. Derudover byder Aalborg Universitet ind med 400 energiforskere.

 

To virksomheder, der begge har en vigtig rolle i Green Hub Denmark er Himmerland Boligforening og Aalborg Forsyning. De har begge en meget direkte kontakt til helt almindelige forbrugere, og har derfor en stor indvirkning på hvor grønt, vi lever i hverdagen.

 

Vi har taget en snak med Ole Nielsen, der er direktør for Himmerland Boligforening, og Jesper Høstgaard-Jensen, der er vicedirektør hos Aalborg Forsyning.

 

Himmerland Boligforening har været en af de vigtige spillere i forandringen af Aalborg Øst. De har stået for ombygningen af hele Kildekvarteret, der tidligere var plaget af et dårligt ry.

 

Aalborg Forsyning vil investere milliarder for at kunne levere grøn og bæredygtig fjernvarme til aalborgenserne. De prøver så vidt muligt at tænke i nye løsninger, og har blandt andet et samarbejde med flere virksomheder, der leverer overskudsvarme, som bliver genbrugt i fjernvarmenettet.

Et grønt testcenter

- Vi har en god by, og hvis vi skal sikre os, at den bliver ved med at være det, så skal vi sikre arbejdspladser og vidensvirksomheder. Det er det, der er tanken med Green Hub Denmark, forklarer Ole.

 

Samtidig fungerer Green Hub Denmark som et slags grønt testcenter, hvor man får mulighed for at prøve nogle af de teorier og løsninger af, som blandt andet Aalborg Universitet arbejder med.

 

– Det handler om at prøve det af hos almindelige mennesker. Et er teorier ude på universitetet, noget andet er, når der er nogen, der skal bruge det i praksis, forsætter Ole.

Green Hub Denmark fik sin begyndelse, da den tidligere regering ville finde en løsning på, hvordan vi rent energimæssigt bliver en af verdens førende nationer inden for energiforskning og energiproduktion. Derfor ville de lave nogle grønne testcentre rundt omkring i Danmark.

 

– I princippet er det tanken, at alle skal kunne være med i det. Det er en struktureret satsning Aalborg har lavet for at skabe grønne arbejdspladser og en grøn tilværelse. Det er noget, vi nok har gjort ubevidst tidligere, men nu har vi prøvet at sætte ord på, strukturere det og arbejde målrettet efter det. Det er en sjov og spændende måde at arbejde med noget, der kan være lidt fjernt. Men det skal helst lande som noget, man kan se sig selv i, forklarer Jesper.

Køkkenaffald giver energi

Det er ikke kun de store virksomheder, der har en vigtig rolle. Det gælder også private, og den måde vi vælger at leve vores liv på. Hos Himmerland Boligforening er de godt i gang med at implementere mange grønne løsninger i deres boliger, så lejerne kan være med til at skabe en mere bæredygtig hverdag for os alle sammen.

 

– Oppe på Blåkildevej har vi køkkenkværn i samtlige vaske. Det er ellers ikke noget, man har normalt i Danmark. Forsyningsvirksomhederne havde et ønske om, at der kom mere organisk affald ud på renseanlægget, fordi de kunne bruge det til at lave noget, som driver nogle af busserne i Aalborg, fortæller Ole, mens han kigger på Jesper, der nikker bekræftende.

 

– Det vil sige, at når de smider en gulerod i køkkenkværnen oppe på Blåkildevej, så kan de tage bussen indefra midtbyen et par dage efter. Det er meget simplificeret, men det er én af de ting, vi har gjort. Noget andet er, at vi har solpaneler, el-delebiler og en førerløs bus sammen med Aalborg Kommune. Inde i nogle af vores boliger har vi målepunkter, sådan at forskerne på universitet kan se forbrugeradfærd. Det er selvfølgelig med forbrugerens godkendelse. Så kan de se, hvordan levevis påvirker indeklimaet. Det er sådan nogle ting, vi bidrager med, forklarer Ole.

 

Et levende laboratorium

For Green Hub Denmark handler det ikke kun om at gøre Nordjylland grønnere i dag, men også i fremtiden.

 

Ole fortæller, at Nordjylland fungerer som et såkaldt ’living lab’, hvor teorier bliver afprøvet i praksis.

 

– Man vil gerne vide, om det virker, siger Ole.

 

– Udover det at skabe grønne arbejdspladser, så er det jo ekstremt vigtigt for Danmark at få reduceret energiforbruget i vores boliger. Det er et af de steder, hvor vi har den allerstørste udfordring. I Aalborg har vi vedtaget, at vi skal reducere energiforbruget i vores boligmasse med omkring 30 % frem mod 2050. Det er typisk noget med isolering af vinduer, og så er det faktisk også måden, vi forbruger energi på. Det er der, hvor vi gerne vil ind og hjælpe for eksempel Oles beboere. Det er måden, du bruger din fjernvarme på. Det kan være, at du for eksempel prøver at forudsige vejret i morgen, så du kan skrue ned for varmen i god tid, forsætter Jesper.

 

– Det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo en ekstrem billig varme i Aalborg og det gør bare rigtig meget, når vi laver de her regnestykker. Kan det betale sig set i relation til kroner og ører? Nej, det kan det ikke. Så vi er nødt til at have den grønne pensel henover det. Der er rigtig meget holdningsændring i det her, siger Ole.

 

Styr på varmen

Det er vigtigt for Aalborg Forsyning at give forbrugerne bedre mulighed for at leve grønnere.

 

– Vi prøver at stille os til rådighed og tilbyde det, vi kan. For eksempel, så har alle, der har fjernvarme i Aalborg, nu en fjernaflæst måler. I løbet af 2020 får de alle mulighed for at downloade appen ’Watts’, hvor man kan følge varmeforbruget time for time. Det spændende er så, om du kan bruge det til at ændre din adfærd. Det er vores mål, at forbrugeren kan se en forandring på sin varmeregning derhjemme. Jo flere ting vi kan stille til rådighed, som gør det sjovt, jo bedre, for normalt er varme ikke noget, man nødvendigvis har sin opmærksomhed på, fortæller Jesper.

 

Fremtiden

Håbet for Green Hub Denmark er at få endnu flere organisationer med ind under paraplyen.

 

– Det vigtigste er, at man bidrager på en eller måde til et mere grønt Nordjylland og med nogle nye løsninger. Det er idéen, at man skal finde en måde at gøre det sammen på. Det er det miljø, som vi gerne vil have til at blomstre, fortæller Jesper.

 

– Det er måske i virkeligheden den måde, at Nordjylland altid har samarbejdet på. Fordi man kender hele tiden nogen, der kender nogen. Det skal vi bare have op på den store klinge, og det er det, man kan facilitere i Green Hub Denmark, afslutter Ole.