5. april 2021

Nordjyske virksomheder producerer grønne varer og tjenester for i alt 29,3 mia. kroner i 2019, som er de seneste tal fra Danmarks Statistik.

 

I perioden 2015-2019 steg den grønne omsætning med 7,9 mia. kroner i Nordjylland, hvilket svarer til en stigning på 37 procent. Det er samtidig den højeste stigning i Danmark.

 

Figur: Stigning i den grønne omsætning fra 2015-2019 på regionsniveau

 

Stigning i den grønne omsætning fra 2015-2019

Kilde: Danmarks Statistik, 2019

 

Den grønne omsætning kommer dels fra produkter og tjenester, som har et direkte miljø- og ressourceformål (fx. rensning af spildevand eller produktion af vindmøller) og dels fra produkter og tjenester, som er renere og/eller ressourcebesparende (fx. frysebokse i den bedste energiklasse og produktion af lavenergihuse). 

 

Industrien står bag flest grønne produkter og tjenester 

71 procent af den grønne omsætning i Nordjylland kommer fra produkter og tjenester, som er rettet mod ressourcebesparelser. Nordjyske industrivirksomheder står med 16,4 mia. kroner for mere end halvdelen af den grønne omsætning. Ligeledes er det industrien, som står bag flest grønne jobs.

 

Figur: Den grønne omsætning i mia. kroner Nordjylland fordelt på brancher 

 

Den grønne omsætning i mia. kroner. Nordjylland fordelt på brancher

Kilde: Danmarks Statistik, 2019

 

Byggebranchen oplever størst grøn vækst

Ser vi på de brancher, hvor den grønne omsætning stiger mest, er det inden for byggeri og anlæg. Her er omsætningen steget med knap 5 mia. kroner i perioden 2015-2019. Det svarer til en stigning på 79 procent. Herefter følger landbrug og gartneri samt industrien. 

 

9.255 grønne jobs

Der er i alt 9.255 grønne jobs i Nordjylland. Det er en stigning på 19 procent over fire år. Nordjylland er således den region, som har oplevet den største vækst i antal grønne jobs. 

 

Læs mere om de grønne jobs.

 

Nysgerrig på flere detaljer?

Skriv til Mette Larsen, hvis du ønsker at få tilsendt hele analysen.

Analysen går blandt andet i detaljer med, hvor meget den grønne omsætning og de grønne jobs fylder ud af Nordjyllands samlede omsætning og beskæftigelse.