21. februar 2023

 

 

25 forskellige videns-kapaciteter

 

Der findes mange veje til at generere viden om forretningsmuligheder i den grønne omstilling. En af de veje, eller pathways, findes i Aalborg til NET ZERO pathways, hvor flere end 25 forskellige videns-kapaciteter inden for grøn omstilling kan høres og snakkes med på blot én dag.

 

Deltagere kan glæde sig til et gensyn med Sebastian Mernild, professor i bl.a. klimaforandringer og leder af SDU Climate Cluster (SDU tværfaglige klimacenter), og han er én af nøgletalerne i den store, indledende paneldebat ”Hvad er status nu i forhold til at nå det ambitiøse mål for CO2-udledningen i 2030”?

 

 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER 

 

 

- Det handler om, at vi skal omstille samfundet til en reduceret CO2-udledning til atmosfæren samtidig med, at vi skal have en ambitiøs plan for at nå netto nul. Jo før, jo bedre. Vi har over tid set et klimasystem i hastig forandring – et mere ekstremt klima. Vi kender konsekvenserne, og ved hvad der venter os, hvis vi ikke får reduceret nok over de næste årtier. Lad os mødes i Aalborg så vi kan få diskuteret, debatteret og finde løsninger på, hvordan vi arbejder henimod netto nul, lyder opfordringen fra Sebastian Mernild.

Grøn omstilling er god forretning

 

En anden dansk kapacitet er Michael Zöllner, CFO for SME’ere i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der skal bidrage til at gøre Danmark rigere og verden grønnere ved at give danske virksomheder én fælles indgang til risikovillig, statslig finansiering. Michael var forinden direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond, der har vist, at grøn omstilling er god forretning.

 

Han og Anne-Louise Thon-Jensen, pionér inden for bæredygtighed og ansvarlige investeringer samt Jakob Bøss, Executive VP samt bl.a. Head of Group Sustainability i Danske Bank runder konferencedagen af i den afsluttende paneldebat ”Hvordan finansierer vi den grønne omstilling”?

Spændende breakouts med specialviden


I løbet af dagen bydes der på en række interessante breakout sessions, hvor lækkerierne står på f.eks.: vandforbruget i Power-to-X processer - er der vand nok til dig og Power-to-X i fremtiden? Energicertificeret software, Energibesparelser og cybersikkerhed ved databaseret energistyring og drift af bygninger, Fremtidens digitalisering og sikkerhed inden for vandforsyning, Fra jord til CO2 fri energi og fødevarer samt effektivisering af byggeprocessen og forlængelse af bygningers levetid.

Om NET ZERO Pathways 

NET ZERO pathways 2023 finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag den 30. marts 2023. Se hele programmet og tilmelding her: www.netzeropathways.com.

 

Bag eventet står Aalborg Kongres & Kultur Center, Green Hub Denmark og flere af Danmarks grønne erhvervsklynger: DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Food & Bio Cluster, CLEAN og WE BUILD DENMARK. Alle med et ønske om at vise mulighederne for tværgående samarbejder og forretningsmodeller i forbindelse med den grønne omstilling, der bidrager til at nå den danske målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030.