10. marts 2023

Det er ikke meget mere end to måneder siden, at Aalborg Kommune fik ny erhvervsdirektør. Mette Bugge er siden 1. januar 2023 den nye kvinde i front, og nu går hun forrest for at udfolde den nye erhvervsstrategi.


Visionen for Aalborg i 2030 er bl.a. at ”Aalborg Kommune skal være kendt som frontløber indenfor den grønne omstilling og for at være stedet, hvor offentlige og private aktører sammen udvikler og implementerer bæredygtige og innovative løsninger på fremtidens udfordringer.”


Green Hub Denmark er nævnt som en af de vigtige, specialiserede indsatser, der skal bringe Aalborg Kommune i mål med den nye erhvervsstrategi, og derfor er grøn omstilling også et emne, der har fyldt fra dag ét i Mettes nye job.

"De grønne visioner er vigtige for erhvervsstrategien, og jeg tror fuldt og fast på, at arbejdet med grøn omstilling er en præmis. Det er noget, vi alle skal have fokus på, og det skal ske på tværs af alle aktører."

For Mette har arbejdet med grøn omstilling – både før, under og efter lanceringen af Aalborg Kommunes nye erhvervsstrategi – handlet om at sætte sig ind i et område, som er nyt for mange. Og heldigvis er Mette ikke bange for at lære nyt.

 

Nogle af de begreber, Mette skal forholde sig til, er CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage) og Power-2-X, som via det nordjyske fyrtårn CO2Vision er vigtige for Aalborg Kommune og resten af Nordjylland.


"Når vi kigger på eksempelvis CCUS, tror jeg, der er meget få, som reelt forstår processerne. Men i min verden er det vigtigste også nærmere, at vi får forholdt os til, hvordan vi bruger de tilgængelige ressourcer. Det kræver nye teknologier, infrastruktur og arbejdskraft, og her kan erhvervsstrategien spille ind, da et øget fokus på tilgængeligheden af de rette kompetencer er helt afgørende for at kunne lykkes med grøn omstilling."


Der er ingen, der kan løfte opgaven alene


Samarbejde og partnerskaber fylder meget i de grønne visioner i Aalborg Kommunes nye erhvervsstrategi, og i sin forholdsvis korte tid som erhvervsdirektør har Mette allerede erfaret, at mange aktører gerne vil samarbejde og indgå i partnerskaber indenfor grøn omstilling.


"Det bliver min store opgave at se nogle nye koblinger – særligt i forhold til den grønne omstilling – og se, hvordan jeg kan bruge de kontakter og det netværk, jeg har. Jeg skal ud og møde virksomhederne i øjenhøjde, så vi får skabt en fælles retning gennem samarbejde og partnerskaber. Der er ingen, der kan løfte opgaven alene."

Formålet med Aalborg Kommunes nye erhvervsstrategi er at sikre de bedste muligheder for vækst og beskæftigelse, således at Aalborg Kommune i 2030 vil fremstå som en erhvervsvenlig kommune for alle brancher og erhverv, hvor 128.000 vil være i beskæftigelse i kommunens 12.000 virksomheder, der oplever en høj grad af tilfredshed med erhvervsservice og sagsbehandling.

 

 

Læs mere om erhvervsstrategien