17. september 2023

 

Danske havne bliver nøglespillere for at nå regeringens klimamål i 2030, hvor CCUS får en afgørende rolle. Der er behov for nye, innovative teknologier til CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) og produktion af nye typer syntetiske brændstoffer baseret på vedvarende energi fra vind og sol – i daglig tale Power-to-X. Havnene kan blive helt centrale for den infrastruktur, som det er nødvendigt at etablere for at opnå velfungerende værdikæder til levedygtige CCUS- og Power-to-X-industrier.

 

Som region har Nordjylland en styrkeposition, da der er gode forudsætninger for CO2-lagring både på land og i Nordsøen. Dertil kommer Aalborg Universitets og nordjyske virksomheders viden indenfor udvikling og test af teknologier til fremstilling af grønne brændstoffer.

 

De nordjyske havne har forskellige specialer og komplementerer hinandens styrker og sammen favner de hele skiven indenfor de tre roller, analysen tager afsæt i; CO2-terminal, grøn tankstation og grønt vækstcenter for CCUS.

 

 

Hirtshals Havn vil være CO2-hub

 

I Hirtshals er man godt tilfredse med analysens resultater, og understreger, at det er vigtigt, at man samarbejder på tværs af de nordjyske havne:

 

”Analysen viser, at der er et enormt potentiale i de nordjyske havne, når det handler om CCUS og CCS. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at få skabt de nødvendige rammebetingelser, så havnene bliver omdrejningspunkt for de nye, grønne industrier, der opstår i de kommende år,” siger direktør for Hirtshals Havn Per Holm Nørgaard.

 

I Hirtshals har man en god beliggenhed ift. at lagre CO2 i Nordsøen, og under paraplyen Greenport Scandinavia, som er et samarbejde mellem bl.a. Hirtshals Havn, Aalborg Portland, Ineos, Evida, Wintershall og Biocarb, samarbejder man allerede om fangst og lagring af CO2 fra 2025. Herudover har man planer om en CO2-rørledning fra Aalborg til Hirtshals.

 

Port of Aalborg satser på Power-to-X

 

Hos Port of Aalborg ser man store potentialer i følgeindustrien til CCUS, herunder erhvervspark og testcenter for producenter af teknologi, komponenter mv. til CCUS. Særligt fremtidens grønne brændstoffer spiller en stor rolle hos Port of Aalborg, som for nyligt har taget imod et demonstrationsanlæg, til produktion af eks. brint og e-metanol. Anlægget er udviklet på Aalborg Universitet, og hos Port of Aalborg kan det opskaleres og indgå i et større testcenter på havnens område.

 

Hos Port of Aalborg er man ikke i tvivl om, at Nordjylland har en styrkeposition indenfor CCUS:

 

”Det er en god og grundig analyse af de nordjyske havnes potentialer. Den understøtter, at hvis vi står sammen på tværs af kompetencer og geografier, har vi i Nordjylland en styrkeposition, hvor vi havne kan indtage en ledende rolle i den grønne omstilling. Vi bliver bekræftet i, at det er rigtigt at satse på både PtX, fremtidens grønne brændstoffer og CO2 lagring.

 

Lige nu er vi specielt godt forberedt til at indtage rollen som grønt vækstcenter for CCUS – her er vores samarbejdspartnere i særdeleshed længst fremme. Vi huser mange grønne virksomheder, som arbejder indenfor denne dagsorden og flere er på vej, og analysen giver et godt overblik over, hvor i regionen vores fælles styrker er, og hvad vi hos Port of Aalborg i særlig grad kan tilbyde nye og eksisterende virksomheder,” siger CEO hos Port of Aalborg Kristian Thulesen Dahl.

 

Fakta om analysen

 

Analysen er udarbejdet af NIRAS på vegne af det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision. Analysen skaber et overblik over det samlede potentiale for CCUS på Frederikshavn Havn, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Port of Aalborg og Skagen Havn og belyser hvilke roller, havnene kan spille i den forbindelse.

 

Definition af CCUS

 

  • En betegnelse, der beskriver forskellige metoder til at fange CO2, enten direkte fra udlederen eller fra atmosfæren
  • CO2’en kan anvendes som ingrediens til produktion af syntetiske brændstoffer til f.eks. fly og lastbiler, til kemikalier, byggematerialer mv.
  • Hvis CO2’en ikke bruges til nye formål, kan den lagres i geologiske reservoirer, enten på land eller i havet.
  • CCUS er på nuværende tidspunkt den eneste teknologi, der kan levere omfattende emissionsreduktioner, særligt inden for industrier, der er svære at reducere, fx cementindustrien.

 

CO2Vision

 

  • CO2Vision er det nordjyske erhvervsfyrtårn, som skal gøre Nordjylland til international foregangsregion for CO2-fangst, -anvendelse, -transport og -lagring i 2030.
  • CO2Vision består af forskellige projekter og indsatser med fokus på test og demonstrationssites, uddannelser og analyser med det formål at gøre Nordjylland til international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv.
  • Konsortiet bag CO2Vision består af: Aalborg Portland A/S, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Energy Cluster Denmark, Green Hub Denmark, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Evida, Norddanmarks EU-Kontor, Business Region North Denmark og Erhvervshus Nordjylland.