12. december 2021

I foråret 2021 afleverede syv regionale vækstteams deres anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsstyrker, som kan udvikle sig til erhvervsfyrtårne.

 

Vækstteam Nordjylland har set på CO2-fangst, lagring og anvendelse, og nu har det offentlig-private partnerskab Green Hub Denmark sat sig i spidsen for det nordjyske fyrtårn og har dannet konsortium sammen med Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark, Aalborg Universitet, Aalborg Portland, Energy Cluster Denmark og Arbejdsmarkedkontor Midt-Nord. 

 

Første skridt på vejen er, at konsortiet har sendt en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for at få del i de 595 mio. kroner, som på landsplan er øremærket til fyrtårnsprojekterne.

 

Partnerskabet er klar til at rykke: ”Vi kender allerede hinanden”

 

Green Hub Denmark har en ambition om at være den foretrukne samarbejdsplatform for aktører, der vil rykke på den grønne omstilling – uanset om det er inden for energi, transport, vand, ressourcer eller cirkulær økonomi.

 

Partnerskabet, der bl.a. rummer de nordjyske kommuner, flere forsyningsselskaber og Aalborg Universitet har bygget sig op, så man var klar, når muligheden for et regionalt fyrtårnsprojekt bød sig:

”En del af ambitionen har hele tiden været at udnytte hinandens styrkepositioner. Nu skal vi spille sammen på tværs af regionen med det, vi hver især er bedst til. Da indkaldelsen kom fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, var det naturligt for os at gribe førertrøjen og henvende os til vores samarbejdspartnere. Det har nærmest været let at få hele regionens aktører med ombord, fordi vi allerede kender hinanden og arbejder for et fælles mål om at styrke den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser,” fortæller projektchef i Green Hub Denmark, Michael Laugesen.

Thisted Kommune er partner i Green Hub Denmark, og konsulent Peter Brandt Larsen ser stor værdi i at være med:

 

”Gennem Green Hub Denmark har vi mulighed for at løfte opgaverne, så vi får den styrke, der skal til, for at tingene sker. Fyrtårnsprojektet er et godt eksempel på, at vi har en national opgave, hvor vi skal skabe vækst, og den griber vi regionalt og løser med udgangspunkt i de enkelte partneres værdier, kompetencer og ressourcer.”

Energiinfrastrukturen er vigtig

 

Hydrogen Valley, som arbejder med Power-to-X-projekter og er placeret i Hobro, er også partner i Green Hub Denmark og en del af fyrtårnsprojektet. John Kjær, Head of Fuel Cell Projects, er overbevist om, at fyrtårnsprojektet kan løfte teknologierne inden for CO2-fangst, lagring og anvendelse og samtidig understrege behovet for en stærk infrastruktur omkring brint og CO2. Samtidig nævner John, at projektet er et stjerneeksempel på det, man er så gode til i Green Hub Denmark:

 

”Det unikke ved Green Hub Denmark er vores evne og vilje til, at vi vil have tingene til at ske. Det skal lykkes for alle. De virksomheder, som vi har kontakt til i Hydrogen Valley vil føle, at der er en vilje til at hjælpe dem med at få deres teknologier og løsninger ud på markedet, uanset kommunegrænser. Regionen smelter sammen og vi arbejder for en fælles sag uanset om vi har rod i Thisted, Frederikshavn eller Hobro.”

 

Hydrogen Valley sidder med i en arbejdsgruppe, der skal udforme et strategisk roadmap og sætte retning for tiltagene under fyrtårnsprojektet. John understreger, at det er vigtigt, at man træffer de rette beslutninger nu, og at strategien, som skal række 10 år eller længere ud i fremtiden, rammer rigtigt. Og her har man et unikt spændingsfelt, hvor kommuner, virksomheder, universiteter og øvrige aktører spiller sammen.

 

Peter Brandt Larsen supplerer:

 

”Vi har nogle stedbundne ressourcer i Thy, og foreløbige undersøgelser viser, at vi har et af de mest oplagte steder til lagring af CO2 ud for Hanstholm. Herudover har vi også lokale aktører, der har lykkes med CO2-fangst i mindre skala, og erfaringerne kan sættes i spil i hele regionen. Når vi får infrastrukturen på plads, kan vi virkelig skabe resultater.”

Test og demonstration er nøgleordet

 

I Green Hub Denmark er de offentligt ejede forsyningsselskaber, havnene og kommunerne vigtige aktører for at rykke på den grønne omstilling. Gennem dem tilbydes adgang til arealer til test og demonstration af grønne løsninger, og netop det at skabe bedre rammer for test og demonstration er Green Hub Denmarks raison d’être.

”I fyrtårnsprojektet kommer det os til gode, at vi har hele værdikæden repræsenteret. Havnene og de lokale forsyningsselskaber bliver vigtige aktører, når vi skal skabe sites for test og demonstration af CO2-fangst, lagring og anvendelse over hele regionen,” fortæller Michael Laugesen.

Som en del af at arbejde med test og demonstration på flere sites spredt over regionen følger der også en vigtig del i at opkvalificere virksomhederne og deres medarbejdere.

 

”Derfor spiller uddannelsesinstitutionerne, universitetet og arbejdsmarkedskontorerne også en stor rolle i at løfte opgaven, så hele regionen kommer i mål,” slutter Michael Laugesen.