14. marts 2024

Om CO2Vision


Nordjylland er nationalt udpeget til at være erhvervsfyrtårn for fangst, lagring, transport og anvendelse af CO2, også kendt som Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS). Visionen for det nordjyske erhvervsfyrtårn er, at Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Ambitionen er at fange, anvende eller lagre CO2 og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint.

 

CO2Vision er udover midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling støttet af EU’s React-pulje og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.