1. september 2021

Den 31. maj kom anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Som opfølgning på anbefalingerne arbejder vi nu i Nordjylland på at skabe et fyrtårnsprojekt for CO2-fangst, anvendelse og -lagring. Green Hub Denmark koordinerer indsatsen, og i samarbejdet vil vi inddrage hele værdikæden og understøtte produktionen af grønne brændstoffer baseret på brint og CO2.

 

Med de stedbundne ressourcer, vi har i Nordjylland, og med de kompetencer der findes hos virksomheder, der er førende på deres felt indenfor eks. electro-fuels, brændselsceller, rørføring, fangst og anvendelse af CO2, står vi stærkt og kan lægge grundstenene til et nyt erhvervseventyr og markant nedbringe CO2-udledningen.

 

Vi har en fantastisk regional sammensætning af virksomheder og ressourcepersoner, der arbejder indenfor det grønne område både hvad angår teknologier og forskning, og vi har i Danmark store internationale spillere på transportområdet, som i disse dage viser, at de vil være pionerer, hvad angår slutbrugerledet. Endeligt har vi en industri, der står for en massiv CO2-udledning, og det skal vi i samarbejde anvende til at skabe en dansk styrkeposition, der kan lede til øget vækst og beskæftigelse på det grønne område. Men de store virksomheder kan ikke gøre det alene. De har brug for underleverandører, som er klar til at levere komponenterne til de nye teknologier.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter i efteråret 2021 en pulje på 500 millioner DKK af REACT-EU midlerne til projekter, der skal følge op på arbejdet i de regionale Vækstteams. Puljemidlerne skal anvendes, så de kommer erhvervslivet til gode, eksempelvis i form af mere energieffektivt udstyr og nye teknologier. Midlerne skal i anvendelse, hvor de efterspørges af erhvervslivet og hvor de kan komme hele værdikæden og SMV-segmentet til gode.

 

For at understøtte udviklingen, er det vigtigt, at det samtidig undersøges, hvordan den eksisterende energi-infrastruktur kan understøtte udviklingen af fremtidens infrastruktur, der på sigt kommer til at inkludere internationale brint og CO2-forbindelser. REACT-EU midlerne skal derfor blandt andet anvendes til at kunne dokumentere den effekt, som udviklingen og anvendelsen af fremtidens infrastrukturer om muligt kan have for vækst og beskæftigelsen.

Anvendes REACT-EU midlerne blandt andet til at dokumentere effekterne af investeringer i energi infrastruktur, maskiner, udstyr, opkvalificering og viden, kan der skabes grobund for, at endnu større puljer fra EU kan finde vej til Danmark, og være medvirkende til at danske løsninger i endnu højere grad, kan bidrage til grøn omstilling i hele verden.