23. august 2022

 

Tilbage i foråret 2022 indgik regeringen en bred aftale om, at der skulle sættes ekstra fart under udviklingen af grønne P2X-brændstoffer. Det klare mål er at skabe et grønt brændstof til fly, skibe og lastbiler i Danmark såvel som i udlandet.

 

Den seneste tid har den grønne omstilling i forhold til eksempelvis brændstoffer og elektrificering ikke været til at komme udenom i det nordjyske og udviklingen en er ikke kun foregået på landjorden, men også i luften og ude på Limfjorden.

 

Under et netop veloverstået Tall Ships Races i Aalborg blev den eldrevne og førerløse færge GreenHopper officielt navngivet. GreenHopper og ambitionerne for den eldrevne færge rummer på mange måder alt det, der skal arbejdes endnu mere målrettet med:  At understøtte og arbejde med test- og demonstration af grønne løsninger.

 

Fik du læst Lene Espersen klumme om, at Nordjylland skal være epicenter for grøn omstilling?

 

Heldigvis har den grønne omstilling også fyldt i nordjydernes bevidsthed til lands – for her har den grønne omstilling ikke været til at overse. Mange af de klassiske gule bybusser er blevet udskiftet med nye elbusser, som er begyndt at køre rundt i Aalborgs gader. Man forventer, at de nye busser vil spare Aalborg Kommune for 6.300 tons CO2-udledning – og det er et skridt i den rigtige retning, at vi her i Nordjylland går forrest.

 

Hvis du kigger op, kan du måske ikke se de grønne tiltag i samme omfang, som du kan, hvis ud kigger ud på Limfjorden eller i bybilledet i Aalborg – men også her tænker man grønt. Regeringen har meldt ud, at det i 2025 skal være muligt at flyve grønt på indenrigsruter i Danmark, og senest i 2030 skal alle indenrigsruter være grønne. Med i et nyt projekt finansieret af EUDP (Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram) er både Aalborg Universitet og Aalborg lufthavn gået sammen om at udvikle fremtidens bæredygtige flybrændstoffer. Det understreger, hvor vigtigt samarbejde er, når vi skal udtænke nye grønne løsninger.

 

Der er ingen tvivl om, at der i Nordjylland er en enorm velvilje og interesse, når det kommer til at skabe grønne arbejdspladser – men ovenstående løser ikke problemerne alene, og der er fortsat lang vej. Der skal ske en fortsat udbygning af elnetnet, bygges P2X-anlæg og CO2-fangstanlæg samt ny infrastruktur til transport af gasser som CO2 og brint. Generelt skal den grønne omstilling indtænkes hele vejen fra Skagen til Christiansborg – og absolut også til et kommende valg.

 

Læs også Lene Espersen klumme om CO2Vision i den spæde start 

 

Uanset om det handler om at skabe grønnere brændstoffer til vands, til lands eller i luften, er vores klimaudfordringer ikke nogen, vi kan løse alene. Derfor må den klare ambition være, at vi i Green Hub Denmark skal sætte vores grønne aftryk på endnu flere projekter, visioner og idéer, som Nordjylland rummer, så Nordjylland kan blive Silicon Valley for grøn omstilling. Vi har gode muligheder i Nordjylland i forhold til vind, vand og sol, og disse skal vi bruge på bedst mulig vis.

 

I Green Hub Denmark kigger ind i et travlt efterår – for set ud fra et klimaperspektiv er der pludselig ikke lang tid til 2030, hvor vi gerne skulle have nået en 70% CO2-reduktion. Der skal etableres endnu flere nye samarbejder ind i den nordjyske CO2Vision, hvor der skal samarbejdes og vidensdeles på tværs af sektorer og erfaringer – og ikke mindst på både landjorden, på vandet og i luften.