23. januar 2023

 

Selv om vi for længst er ovre julen med alt, hvad dertil hører, har vi her i Green Hub Denmark alligevel samlet lidt ønsker til det nye år og den nye regering. Ønsker på klimaets vegne, som kan være med til at sørge for, at vi kan accelerere tempoet med at målet om en 70% CO2 reduktion i 2030.

Det mål stiller krav til os alle – fra producenter til forbrugere, samtidig med at politikerne via effektiv lovgivning bakker op om processen for dermed at være med til at sætte kursen, så vi alle bliver grønnere hurtigere.

 

Den 14. december 2021 blev et bredt politisk flertal enige om en aftale for fangst, transport og lagring af CO2 – og vi kan desuden tilføje anvendelse. For i Danmark – og ikke mindst i Nordjylland – vil vi bane vejen for nye grønne teknologier, grønne arbejdspladser og vidensdeling på tværs af sektorer og fagligheder, med udgangspunkt i CO2’en.

 

Fik du læst Lene Espersens klumme om klimavalg?

 

Derfor har vi i Green Hub Denmark på opfordring fra den tidligere Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen, arbejdet med at række bredt ud i Nordjylland og dannet en CCUS klynge (CCUS står for CO2, fangst, anvendelse og lagring), så vi i fællesskab har kunnet kortlægge regionens største CO2-udledninger fordelt på punktkilder samt undersøge muligheder og visioner for udrulningen af fremtidens energiinfrastruktur for blandt andet CO2 og brint.

 

Dertil har vi kigget på muligheder såvel som udfordringer og begrænsninger – og ikke mindst kommet med forslag til, hvad der skal ske, hvis vi skal i mål med ambitionerne på klimaets vegne.

 

I CCUS klyngesamarbejdet er vi kommet frem til en række anbefalinger, som vi håber og tror på, at den nye regering vil gøre deres for at føre ud i virkeligheden.

 

Anbefalingerne lyder:

 

  • Efter fangst af CO2’en bør den biogene del først og fremmest anvendes til ex PtX-formål og lignende (CCU), mens den fossile del bør lagres (CCS).
  • En opkobling af CO2 infrastruktur fra punktkilder til havnene bør have høj prioritet for derved at sikre mulighed for både anvendelse og (offshore) lagring.
  • At der arbejdes videre med en statslig ejerskabsmodel for infrastrukturen. For mindre lokale net kan privat ejerskab komme på tale.
  • Der bør fra statslig side fokuseres på udbygning af transportinfrastruktur til CO2 og brint i de geografiske områder, hvor potentialet er størst – herunder Nordjylland.
  • Der skal etableres en certificering, der sikrer, at biogen og fossil CO2 kan transporteres i de samme rør på samme måde, som det er kendt fra biogas/naturgasbranchen.
  • At der arbejdes med en tryksætning og en renhed, som kan sænke omkostningerne for tilkobling, grundet en høj pris for kompression. Det skal være med til at sikre, at flest mulige punktkilder kan koble sig på et nationalt net.
  • Standarden for CO2 transport skal koordineres med vores nabolande, så det sikres at CO2 fra lande som Tyskland og Sverige kan importeres og lagres eller anvendes på dansk grund.
  • At der arbejdes på at sikre samme vilkår for etablering af CO2 infrastruktur, som gælder ved etablering af anden energi-infrastruktur.
  • At der samarbejdes med andre europæiske lande om etablering af CO2 infrastruktur og det sikres, at Danmark optages på EU’s liste over ”projects of common interests” med henblik på at opnå støtte til etableringen.

 

De mange ønsker kan nemlig kun indfries, hvis vi arbejder sammen, og derfor ser vi også samarbejde som vejen frem. Samarbejde mellem kommuner, industrier, forsyningsselskaber, virksomheder, havne og alt ind i mellem – og ikke mindst på tværs af de seks CCUS klynger rundt omkring i hele landet.

 

Det kan muligvis lyde som en lang ønskeseddel, og vi ved, man ikke altid kan få det, man ønsker sig, men hvis blot dele af vores ønskeseddel kan blive indfriet, er vi nået et stykke af vejen.