7. februar 2023

Alle taler om, at dansk erhvervsliv i fremtiden skal leve af den grønne omstilling, men hvordan gør man i praksis? Fire konkurrerende virksomheder i Thy har fundet deres helt eget svar: De er med hjælp fra det EU-støttede projekt GRØN (Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland) gået i samarbejde om genbrug af brugte byggematerialer fra nedrivning. 

 

Aarup Kloak og Entreprenør, Bøgelund Maskinstation, Koldby Entreprenøren og vognmand Allan Thomsen er alle involveret i nedbrydningsopgaver. De er egentlig konkurrenter, men har nu givet hinanden håndslag på, at alt, hvad de henter fra nedrivningsopgaver, primært træ, mursten og gips, skal ende på en fælles genbrugsplads i Thy. 

 

Læs hele artiklen på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her

 

Der skal større mængder til

Her skal træ, mursten, gips og andre materialer sorteres og videresælges i stedet for at ende på deponi eller på forbrændingen. Kurt Immersen, der driver Bøgelund Maskinstation, forklarer baggrunden for samarbejdet:

 

”Vi står ofte hver især med fire vinduer, en dør og lidt tagdækning, men det redder jo hverken vores indtjening eller verden med de mængder. Går vi sammen og skaber større mængder, kan det både batte noget for miljøet og blive til en forretning for os virksomheder.” 

 

De fire virksomheder er smedet sammen via EU-projektet GRØN, som drives af Center for Logistik og Samarbejde (CLS) i Aalborg, et datterselskab under Port of Aalborg og Thisted Kommune.

”Grøn omstilling skal kunne betale sig for alle parter. I Thy arbejder konkurrerende virksomheder, virksomheder og kommuner sammen, vi indsamler og genbruger rester fra nedrivning, og ringen sluttes, når der bygges nyt af genbrugsmaterialer. Og samtidig sikrer vi, at virksomhederne har en indtjening på indsatsen," forklarer bæredygtighedskonsulent Rikke Drustrup.

Projektet startede i 2020 med ca. 7,7 mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond. Hovedformålet er at forbedre konkurrenceevnen blandt SMV’er ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel symbiose. Projektet har som målsætning at bygge 28 symbiotiske samarbejder i Nordjylland – og at sikre, at symbioserne skubber på udvikling af nye grønne forretningsmodeller i de deltagende virksomheder, som vil bidrage til lavere energi- og materialeforbrug, samt mindre CO2-belastning. 

 

Tidligere lignende indsatser i Nordjylland har bevist, at symbioserne i gennemsnit har potentiale for fx energibesparelse svarende til otte husstandes årlige forbrug. Desuden kan hver symbiose reducere CO2-belastningen med ca. 800 tons om året. 

 

I GRØN-projektet blev der identificeret endnu større potentiale for energi-, materiale- og CO2-besparelser. Hvis alle 28 symbioser implementeres, kan CO2-belastningen reduceres med ca. 35.000 tons CO2-ækvivalenter om året, og der kan spares mindst ca. 4.500 tons materialer og ca. 271.000 GJ energi om året i Nordjylland.

 

CLS, der står bag projektet, støttes af et bedt partnerskab bestående af virksomheder, erhvervsnetværk, videninstitutioner og kommuner og erhvervscentre i Nordjylland. Partnerne tager aktiv del i projektet og bidrager sammen til facilitering af den grønne omstilling hos nordjyske SMV’er. 

 

I CLS fremhæver bæredygtighedskonsulent Rikke Drustrup ”nedrivningssymbiosen” i Thy som indbegrebet af det, som GRØN står for:

 

”Grøn omstilling skal kunne betale sig for alle parter. I Thy arbejder konkurrerende virksomheder, virksomheder og kommuner sammen, vi indsamler og genbruger rester fra nedrivning, og ringen sluttes, når der bygges nyt af genbrugsmaterialer. Og samtidig sikrer vi, at virksomhederne har en indtjening på indsatsen.”  

 

Læs mere om GRØN her