14. december 2023

Green Hub Denmark er en offentlig-privat samarbejdsplatform, der bl.a. arbejder for at synliggøre de grønne løsninger, der findes på tværs af Nordjylland. Et nyt redskab til dette er lanceringen af det interaktive kort, som giver et samlet overblik over grønne løsninger i Nordjylland.

 

FIND KORTET HER


Med kortet får man overblik, link til projektbeskrivelser og mulighed for at dykke ned i projekter indenfor f.eks. CO2-fangst, Power-to-X herunder biogas, brintproduktion og pyrolyse. Kortet giver desuden et overblik over mulige uddannelser og tekniske kompetencer.

 

Nordjylland som udstillingsvindue


Green Hub Denmark favner en bred partnerkreds af kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og erhvervsorganisationer, som alle har et ønske om at bidrage til Nordjyllands førerposition indenfor grøn omstilling. Derfor har alle partnere også bidraget til at udfylde kortet, lige så vel som partnerne er vigtige aktører i en lang række af de projekter og løsninger, som fremgår af kortet:

”I Green Hub Denmark har vi en stærk partnerkreds, som arbejder tæt sammen om at danne nye projektkonsortier og udvikle projekter. En vigtig del af det er at fortælle om projekterne og de resultater, de skaber. Her bliver kortet et stærkt redskab, som i høj grad også er med til at engagere partnere på tværs af hele regionen”, fortæller Michael Stie Laugesen, projektchef i Green Hub Denmark.


”Kortet bidrager til at skabe en fælles forståelse og bidrager til den samlede fortælling om Nordjylland som førende indenfor grøn omstilling,” slutter Michael.

 

Fremvisning af løsninger for internationale delegationer


Udover projektudvikling og kommunikation arbejder Green Hub Denmark også med internationalisering og tiltrækning af internationale delegationer og investorer. Behovet for kortet er bl.a. blevet tydeligt grundet et tæt samarbejde med State of Green, som arbejder for at fremhæve danske løsninger inden for grøn energi, vand, byløsninger og cirkulær økonomi.

 

Kort fortalt arbejder State of Green for at forbinde danske virksomheder, der driver den grønne omstilling, med udenlandske aktører med henblik på eksportfremme og videndeling. Og netop i denne sammenhæng kan Green Hub Denmarks kort blive et værdifuldt værktøj:


I mit arbejde med at planlægge delegationsprogrammer for udenlandske delegationer giver kortet et godt overblik og nyttig indsigt i projekter og initiativer inden for en bred række grønne sektorer i Nordjylland,” siger Maja Østergaard, Head of Partnerships hos State of Green.


Hele Nordjyllands kort
Kortet ejes og administreres af Green Hub Denmark og er lanceret i december 2023. Kortet vil løbende blive opdateret, og partnerskabet håber, at lanceringen medfører, at endnu flere grønne aktører ønsker at få projekter på kortet.


Har du tilføjelser eller opdaget en fejl, er du velkommen til at kontakte Green Hub Denmark på mail@greenhubdenmark.dk


FIND KORTET HER