9. september 2022

Med sin underskrift på partnerskabsaftalen ved et besøg på Hanstholm Havn, et af CO2Visions testsites, sender erhvervsminister Simon Kollerup et klart signal om, at Nordjylland skal tage teten som erhvervsfyrtårn inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2.

 

– Med partnerskabsaftalen i hånden tager vi nu et vigtigt skridt mod at gøre Nordjylland til frontløber inden for CO2-fangst. Det vil både være godt for lokale arbejdspladser og vækst i samfundet, udtaler erhvervsministeren i ministeriets pressemeddelelse.

 

Læs mere om CO2Vision her

 

Mere end et erhvervseventyr


CO2Vision giver det nordjyske erhvervsliv store, nye muligheder og rummer i kraft af sit vækstpotentiale lovende udsigter for beskæftigelsen. Derudover er projektet med til at sætte Danmark på verdenskortet som førende inden for CO2-fangst og understøtte, at Danmark opnår klimaneutralitet senest i 2050.

 

– Fangst, anvendelse og lagring af CO2 er en af fremtidens vigtige klimaløsninger. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi lykkes med det her, hvis vi skal vende klimaudfordringen til et klimapotentiale for Danmark, vurderer Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director hos Aalborg Portland A/S, der er med i konsortiet bag CO2Vision.

 

he

Erhvervsministeren fortæller om vigtigheden af CO2Vision for de grønne visioner i Nordjylland.


Erhvervsministeriet understreger i sin pressemeddelelse om den nye partnerskabsaftale, at Nordjylland er særligt godt stillet i forhold til at udvikle et grønt erhvervseventyr med udgangspunkt i fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2. Det skyldes ikke mindst den store viden, der allerede eksisterer i regionen, og som Aalborg Universitet løbende udvikler.

 

– For at løfte den grønne omstilling til stor, industriel skala er det afgørende med nye teknologier og kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og anvende teknologierne i praksis. Aalborg Universitet har forsket i nye grønne teknologier i en lang årrække, og vi uddanner ingeniører, der er klar til at påtage sig opgaven i danske virksomheder, udtaler rektor Per Michael Johansen.

 

Læs mere om partnerskabsaftalen for erhvervsfyrtårnet

 

CO2Vision samler partnere som Aalborg Universitet, Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Portland, Business Region North, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord og Energy Cluster Denmark.

 

– Det er et stærkt konsortium, der allerede er i fuld gang med indsatsen, hvor de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden samt Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse følger indsatsen tæt, og hvor vidensinstitutioner som Aalborg Universitet og de nordjyske virksomheder er centrale aktører, forklarer Mogens C. Gade, formand Erhvervshus Nordjylland.

 

Fakta om partnerskabsaftalen


Formålet med partnerskabsaftalen er at skabe en ramme for strategisk og koordineret udvikling af det nordjyske erhvervsfyrtårn på kort og længere sigt. Det gælder blandt andet, at:

 

  • Arbejde for at erhvervsfyrtårnet udvikler en dansk styrkeposition, som gør Danmark dygtigere, grønnere og rigere, og hvis internationale potentiale indfries ved, at der udvikles danske eksportsucceser, og tiltrækkes udenlandske investeringer.
  • Formulere fælles målsætninger for videreudviklingen af erhvervsfyrtårnet.
  • Adressere barrierer for erhvervsfyrtårnets fremdrift og nye potentialer.
  • Se på behovet for at igangsætte yderligere initiativer, der kan bidrage til at udvikle erhvervsfyrtårnet.
  • Koordinere opfølgning på Vækstteam Nordjyllands anbefalinger.
  • Understøtte sammenhæng.

 

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.