3. februar 2023

 

Disse tanker og processen bag indgåelse af et klimapartnerskab er helt essentielt i det internationale projektsamarbejde CLIMAA.

 

Sammen med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), Amsterdam Impact, MKB Amsterdam og ICLEI – Local Governments for Sustainability, har Klimaalliancen Aalborg de seneste måneder arbejdet på at udvikle en metode og skabelon for udarbejdelse og implementering af klimapartnerskaber.

 

Især det lokale samarbejde er vigtig ift. fremtidig rekruttering af virksomheder og ikke mindst for udbredelse af metoden bag klimapartnerskaber.

 

Med udgangspunkt i små og mellemstore virksomheder i henholdsvis Aalborg og Amsterdam har vi, på tværs af landegrænser, udvekslet erfaringer og viden med fokus på fælles metodeudvikling. Projektets primære formål er nemlig på sigt at inspirere andre europæiske kommuner til at gribe fat i konkrete klimapartnerskabsaftaler som en del af arbejdet med den grønne omstilling.

En grøn bølge

Det Danske Folketing vedtog i 2020 en klimalov, der betyder, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund i senest 2045. I Aalborg er de lokale partnerskabsaftaler derfor naturligt koblet op på den lokale klimahandlingsplan, hvor Aalborg Kommune også arbejder ud fra en CO2 reduktion på 70% i 2030.  

 

Aalborg Kommune er dog ikke selv herre over en væsentlig del af den nuværende klimabelastning, og vi skal derfor sørge for at understøtte og facilitere virksomhederne i deres arbejde med grøn omstilling.

 

"Vi når ikke vores klimaambitioner uden vores lokale virksomheder. Vi medvirker derfor i CLIMAA-projektet for at fremme vores kompetencer vedrørende mobilisering og engagement af vores lokale erhvervsliv.

Vi vil gennem projektet få viden og praktisk erfaring i samarbejde med vores lokale SMV'er for at sikre et fælles engagement i den grønne omstilling. Det kommer til udtryk i de lokale klimapartnerskabsaftaler, hvor en lokal interessent og Aalborg Kommune forpligter sig til bæredygtige handlinger inden for et givent tidsperspektiv.

 

Samtidig forventer vi at få skabt en såkaldt ’grøn bølge’, der skal sprede sig, så vi sammen med vores lokale erhvervsliv kan nå vores klimamål og ikke mindst inspirere andre europæiske byer til at indgå lignende aftaler," siger Kristoffer Wolsing, CLIMAA-koordinator ved Aalborg Kommune.

 

 

Social bæredygtighed

 

Som en del af projektet har der bl.a. været afholdt to workshops for indbudte virksomheder i henholdsvis Amsterdam og Aalborg. Projektteamet har også været på udveksling hos hinanden og med egne øjne set på og hørt nærmere om forholdene for SMV’er i de to byer.

 

Vi har også vidensdelt i forhold til lokale omstændigheder og udfordringer, når det kommer til arbejdet med grøn omstilling hos lokale aktører.

 

Som en del af vidensdelingen blev vi under besøget i Amsterdam bl.a. præsenteret for en anden og mere holistisk tilgang til arbejdet med klimapartnere. Hvor vi i Aalborg har et primært fokus på klima og CO2 reduktion og står rigtig stærkt på den parameter, så har de i Amsterdam et større fokus på den sociale del af bæredygtighedsbegrebet.

 

I Amsterdam er det således et vigtigt element at indtænke, hvor og hvordan de respektive aktører kan gøre en forskel set i en bredere kontekst. Den såkaldte ”impact” fra et klimapartnerskab bliver her meget mere end blot et spørgsmål om CO2 reduktion; det bliver et spørgsmål om og en indikator på, hvor og hvordan aktørerne helt konkret tager et ansvar på det sociale område og også vil blive målt på denne parameter.

 

På den baggrund er projektet nu trådt ind i sin sidste fase, hvor selve metoden er ved at være afdækket og herefter er målet at få lukket 10 klimapartnerskabsaftaler i både Aalborg og Amsterdam inden projektet udløber til maj. Aftaler der med konkrete nedskrevne handlinger hos aktørerne for alvor kan gøre en forskel for klimaet.

 

I Aalborg er vi heldigvis godt på vej, da vi også før projektets start havde gode erfaringer med udvikling af klimapartnerskabsaftaler med fokus på klima og miljømæssige udfordringer, herunder især reduktion af CO2. Det er den lokale transportvirksomhed Aalborg Vognmandsforretning AVAS, der indgik en klimapartnerskabsaftale i november sidste år, et godt eksempel på:

 

”I en travl hverdag giver det en ekstra motivation, at vi har forpligtet os til at nedbringe vores CO2 udledning. Det at drifte en virksomhed med hensyntagen til klima, kan give lidt udfordringer! Derfor er det rart at have et netværk med samme mål, som man kan sparre med! Herunder at kunne hente inspiration fra andre brancher og kulturer.

 

Desuden forventer vi, at det at have indgået et klimapartnerskab, bringer os tættere på målet, da vi ikke kan nå i mål med reducering af CO2, hvis ikke kunderne, herunder også Aalborg Kommune, vælger den grønne løsning. Gennem partnerskaber står vi meget stærkere!!”, lyder det fra Helle B. Holm, der er miljøkoordinator hos AVAS.

 

Ovenstående viser dermed også, at partnerskaberne netop er gensidigt forpligtende, og i høj grad også handler om at bringe den interne organisation i spil i arbejdet med at understøtte klimapartnerne.

 

Både de nuværende partnerskaber og ikke mindst projektsamarbejdet har således givet os stof til eftertanke på flere planer, ligesom vi har fået bearbejdet en gennemgående proces for indgåelse af klimapartnerskabsaftaler.  Det er også med til at styrke Klimaalliancens interne arbejde og ikke mindst med til at kvalificere både udvælgelsen af de respektive klimapartnere og indholdet af de kommende klimapartnerskabsaftaler i endnu højere grad.

 

Vi har alle et fælles ansvar, og partnerskaber er bestemt en af vejene frem.

Læs mere

Læs mere om projektet her: https://climaa.localgreendeals.eu/

Læs mere om Klimaalliancen Aalborg her: https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/baeredygtig-kommune/indgaa-klimapartnerskab

Følg Klimaalliancen Aalborg på LinkedIn her: https://www.linkedin.com/company/klimaalliancen-aalborg/

 

Projektet er en del af CLIMAA projektet ’Local green deals finansieret af EU. Projektet startede i maj 2022 og løber frem til maj 2023.