18. april 2023

Store udfordringer. Store muligheder. Den grønne omstilling kommer til at sætte et stort aftryk på mange af Danmarks industrihavne fremover. Fra at være vigtige knudepunkter for import, eksport, national logistik, oplagring, erhverv, fiskeri etc. vil havnene også få mange nye og vigtige funktioner afledt af omstillingen til vedvarende energi.


Helt konkret bliver de danske havne nøglespillere i forhold til nye, innovative teknologier til CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) samt inden for produktion af nye typer syntetiske brændstoffer – i daglig tale Power-to-X. Havnene kan blive helt centrale for den logistik, som det er nødvendigt at etablere for at opnå velfungerende værdikæder til levedygtige CCUS- og PtX-industrier.


Ser CO2 som en ressource


For konsortiet CO₂VISION, som består af flere end 50 virksomheder og organisationer, udfører NIRAS en analyse af fem nordjyske havnes rolle i CCUS. Det drejer sig om havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen.


”I Nordjylland har vi en stor CO₂-udledning – den største i Danmark. Derfor er det vigtigt, at det er os i region Nordjylland, der tager førertrøjen i forhold til udnyttelse af CO₂. Vi ser CO₂ som en ressource – og når man har ressourcer, er der også vækstmuligheder,” siger Mette Høj Ravnborg, projektleder i Green Hub Denmark, som er konsortiepartner i CO2VISION.


Et ’roadmap’ for CCUS i Nordjylland


Analysen, som bliver udført i foråret 2023, skal skitsere mulig fremtidig udvikling og ønsker inden for CCUS for hver af de fem havne. Det skal ske ved at afdække fokusområder som; rammevilkår, infrastruktur, markedspotentialer og visioner.


”Vi skal sikre parterne bag CO₂VISION og Green Hub Denmark et klart overblik over de nordjyske havnes fremtidige rolle inden for CCUS. Havnene kan potentielt få en central rolle i værdikæden ved at modtage eller udskibe CO2, brint og PtX produkter i Nordjylland,” siger NIRAS’ projektleder på opgaven Helene Waagstein Juhl.


Analysen skal sammenfattes i en rapport, som forventes at ligge klar i slutningen af juni 2023. Denne skal videreføres som et centralt input til et ’roadmap’ for udviklingen af CCUS i Region Nordjylland.

Faktaboks: CCUS definition
CCUS er en forkortelse for Carbon Capture, Utilisation and Storage. Begrebet dækker hele værdikæden for nye teknologier til:
• CO₂-fangst, hvor CO₂ kan høstes enten direkte fra atmosfæren eller fx fra en fabriks skorsten
• Transport af den fangede CO₂
• Til enten korttids-oplagring eller innovativ videreudnyttelse i fx syntetiske brændstoffer (Power-to-X)
• Eller til permanent oplagring, hvor CO₂ deponeres i fx et udtømt oliefelt.

Konsortiet bag CO2Vision består af Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Evida, NordDanmarks EU-Kontor / NorthDenmark EU-Office og Business Region North Denmark.

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.

Artiklen er udarbejdet af NIRAS. Læs den hos NIRAS her.