16. marts 2021

Pressemeddelelse:

 

Green Hub Denmark er en nordjysk forankret samarbejdsplatform for grøn erhvervsudvikling. Ambitionen er at gøre landsdelen verdenskendt som storskala test- og demonstrationscenter for grønne løsninger. Og Green Hub Denmark ser stort potentiale i et endnu tættere samarbejde med Energy Cluster Denmark, som har hovedsæde i Aalborg:

 

”Vi ser Energy Cluster Denmark som en vigtig aktør i opbygningen af partnerskaber for test og demonstration på energiområdet. Via energiklyngens netværk og medlemsvirksomheder, forsøger vi altid at stille med det bedste hold, med henblik på at teste og demonstrere innovative løsninger til det klimaneutrale samfund. Samtidig kan Green Hub Denmark partnerskabet stille med infrastruktur, bygninger, køretøjer, arealer, mv. der kan være med til at teste de grønne løsninger, som klyngen er involveret i udviklingen af,” fortæller Michael Stie Laugesen, Projektchef hos Green Hub Denmark.

 

Vil gøre Danmark til grøn førernation

 

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele energisektoren, og med en projektportefølje på 800 mio. kr. har klyngen fokus på at sikre, at danske virksomheder udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger, som verden efterspørger henimod 2030.

 

Energy Cluster Denmark og Green Hub Denmark deler ambitionen om at gøre Danmark til grøn førernation, og med samarbejdet kan de to organisationer sikre involvering af hele økosystemet og hjælpe virksomhederne med at få testet og demonstreret de innovative idéer og teknologier i en real-life kontekst.


For Energy Cluster Denmark er Nordjylland et geografisk område med masser af grønne virksomheder og store vækstpotentialer. Energy Cluster Denmark har hovedkontor i Aalborg og en særlig indsats er nu at styrke de nordjyske virksomheders involvering i nye innovationsaktiviteter og innovationsprojekter. Herigennem kan det nordjyske vækstlag i små og mellemstore virksomheder styrkes og nye energiteknologiske løsninger inden for fx Carbon Capture Storage, dekommissionering, PTX og energieffektivitet se dagens lys.  Samarbejdet med Green Hub Denmark er væsentligt for Energy Cluster Denmark: 

 

”Green Hub Denmark er en flot konsekvens af den tydelige, grønne ambition, som Nordjylland har udtrykt gennem flere år. Vi ser frem til et stærkt koordineret samarbejde, hvor vi skal supplere hinanden til gavn for virksomhedernes vækst og grønne konkurrencekraft i Nordjylland. Sammen arbejder vi med den grønne omstilling og vil samarbejde gennem konkrete test og demonstrationer samt aktiviteter i vores innovationsprojekter i energiklyngen. Det kan bidrage til nye, lokale arbejdspladser og grøn vækst i både Nordjylland og resten af landet,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

 

Fakta om Green Hub Denmark:

 

Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som skaber rammerne for udvikling, validering, test og demonstration af grønne forretningsmodeller, løsninger og teknologier i relevante miljøer.

 

Ambitionen er at tiltrække investeringer og skabe flere grønne jobs ved at gøre Nordjylland til et af verdens førende storskala testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har grønne idéer og produkter, som skal testes og demonstreres i en real-life kontekst, inden de er 100% markedsparate. Læs mere: www.greenhubdenmark.dk

For mere information kontakt Mette Larsen, Kommunikationskonsulent i Green Hub Denmark på +45 2520 1568 // mela@aalborg.dk

 

Fakta om Energy Cluster Denmark:


Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele energisektoren. Vi ser vind, gas, fjernvarme, el og transport som hinandens fælles, understøttende forudsætning i fremtidens energisystem, og derfor arbejder vi for synergien og den teknologiske udvikling på tværs af energiområderne i tæt dialog med vores 400 medlemmer.

I Energy Cluster Denmark koncentreres værdien af den innovationsfremmende indsats. Energy Cluster Denmark er formet af industrien og drevet af behovet for et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en konkurrencedygtig dansk energisektor. 
Læs mere: www.energycluster.dk

For mere information kontakt Thomas Ebdrup, Kommunikationschef i Energy Cluster Denmark på +45 2972 7685 // teb@energycluster.dk