Udfasningen af Nordjyllandsværket kræver nye grønne teknologier

 

I 2019 bestod varmeproduktionen af mere end 50% kul samt overskudsvarme, affald og gas. Det er der nu en vision om at ændre, og i 2029 skal det være baseret på 30% el, 30% overskudsvarme, 30% affald og biomasse suppleret af et mindre forbrug af gas.

 

Teknologier som en havvandsvarmepumpe, varmepumpe på rensningsanlæg, elkedler og akkumuleringstanke skal erstatte Nordjyllandsværket.

 

Desuden har man præsenteret visionen om, som skal være fyrtårn for fremtidens grønne teknologier og bæredygtige forsyning. I praksis er Norbis Park et erhvervsområde på 100 hektar med et testcenter.

Et eksempel på dette, er Kyoto Group, der har et termisk batteri. De har nemlig flere lagerbeholdere med salt, hvor energien kan lagres.

 

Der vil også være byggefelter til større Power-to-X-anlæg, hvor det blandt andet forventes at man kan gennem projektet FjordPtX kan producere 100.000 tons grønt flybrændstof, eSAF, pr. år (Sustainable Aviation Fuel)

 

 

Hvad giver det Aalborg Forsyning at være med i Green Hub Denmark?

 

Nordjyllandsværket har i mange år leveret el og fjernvarme til mange nordjyder, og i arbejdet med at finde de rette erstatninger for kul, har partnerskabet i Green Hub Denmark vist sin værdi:

 

”Vi har brug for at have den nyeste viden inden for grøn omstilling, CCUS og især fremtidens teknologier inden for forsyningsbranchen", lyder det fra Eva Lynge Bejlegaard, som er forretningsudvikler ved Aalborg Forsyning og en fast del af partnergruppen i Green Hub Denmark.

 

I Green Hub Denmark er der, blandt de mange partnere, mange specialister inden for grøn omstilling. Det er et fagligt netværk, som giver mulighed for sparring:

 

”Jeg har personligt flere gange hentet hjælp fra partnere i Green Hub Denmark, når der er faglige problemstillinger eller emner, der skal uddybes.”

 

Eva fortæller også, at Green Hub Denmark kan være med til at åbne døre til nye kontakter og muligheder for at søge projektmidler:

 

”Green Hub Denmark har en ’finger på pulsen’ i forhold til puljer på både nationalt og europæisk plan. Gennem Green Hub Denmark har vi fået kontakter i Erhvervsstyrelsen og NordDanmarks EU-kontor, og dermed også indblik i EU-kommissionens arbejde”, fortæller Eva.

Hvad bidrager Aalborg Forsyning med i Green Hub Denmark?

 

Som partner i Green Hub Denmark bidrager Aalborg Forsyning til det operative niveau, hvor de blandt andet kan bidrage med viden og indsigter i forsyningssektoren.

Desuden er de også en del af bestyrelsen i Green Hub Denmark, hvor de tager aktivt del i det strategiske niveau. 

 

Mine kollegaer har høj viden om de forskellige forsyningsarter, som fx teknisk vand, håndtering af  spildevand og om overskudsvarme. Flere har efterhånden også stor viden om Power-to-X”, lyder det fra Eva.

 

 

Vidste du at..? 

 

Aalborg Forsyning er en af landets største multiforsyninger og har tæt på 500 medarbejdere.

 

De leverer varme til ca. 180.000 kunder, gas til ca. 8.000 kunder og vand til ca. 150.000 kunder. Desuden renser de spildevand for ca. 240.000 kunder.

 

Aalborg Forsyning leverer fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, Steno Diabetes Center og IKEA.

 

Og så leverer de el til hele Danmark.