7. maj 2024

Søren Bjerregaard Pedersen er direktør for Hydrogen Valley og CEMTEC, og har været det siden 2018. For Søren er det vigtigt, at Hydrogen Valleys viden stilles til rådighed, og ambitionen er at være med til at gøre brint og Power-to-X gældende i det danske energilandskab.

Stedbundne ressourcer: Kaverner skaber grundlag for storskala projekter

 

Hydrogen Valley blev i sin tid etableret med ambitionen om at lave et Silicon Valley indenfor hydrogen:

 

”Det der gør Hobro specielt i forhold til brint er, at de danske gaslagre ligger lige i vores baghave mellem Hobro og Skive. Det er store huller i jorden, kaldet kaverner, som i dag er fyldt op med naturgas. De samme kaverner kan fyldes op med brint,” fortæller Søren.

Hermed har man et godt grundlag for at lave storskala projekter baseret på brint.

 

I Hobro-området findes flere virksomheder, som arbejder med brint-teknologier, fx Ballard samt flere virksomheder, der anvender brint i produktionen eller er underleverandører til industrien. Flere underleverandører har været med omkring HyBalance- og Power2Met-anlæggene, og er i dag underleverandører til flere projekter i hele landet.

 

Netop projekter som HyBalance og Power2Met er vigtige for Hydrogen Valley, og et vigtigt fokus er at er at sprede viden om området, så flere kan træffe investeringsbeslutning på PtX-området.

 

Læs om Hydrogen Valleys mange projekter her

Hvordan bidrager Hydrogen Valley til Green Hub Denmark-partnerskabet?

 

Hydrogen Valley inddrages altid i projektudvikling og har de rette kompetencer, når et projekt skal udvikles fra start til slut. Særligt indenfor fokusområdet brint, Power-to-X, CCUS, udvikling af grønne brændstoffer er Hydrogen Valley en stærk aktør, når de innovative løsninger skal findes.

 

Hydrogen Valley indgår i en stor projektportefølje, som bidrager til at sætte Nordjylland på landkortet.

Herudover er et af Hydrogen Valleys forretningsben at være en videnshub indenfor brint, og Søren er bl.a. med i Brintbranchens bestyrelse samt bestyrelsesformand for MissionGreenFuels.

Hvad er motivationen for, at Hydrogen Valley er partner i Green Hub Denmark?

 

”For os giver det hamrende god mening, og jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle være et nordjysk fællesskab, da Green Hub Denmark blev skabt. Mit kendskab til Nordjylland er, at man er rigtig god til at få de her ting ud og virke i virkeligheden,” siger Søren.

 

Søren beskriver mentaliteten som en nordjysk ”can do-attitude”, og Green Hub Denmarks målsætning om at gøre Nordjylland til testsite og Silicon Valley for grøn omstilling passer perfekt til Hydrogen Valleys vision og måde at arbejde på.

 

”I partnerskabet siger folk ikke ”jeg kan selv”, men der er stor åbenhed, fordi man kan se, at det giver bedre og mere innovative projekter,” forklarer Søren og fremhæver CO2Vision som et godt eksempel, som ikke havde været mulig uden det etablerede samarbejde.

 

Søren beskriver, at det er spændende at være med i et samarbejde på tværs af universitet, kommune og virksomheder, hvor alle kommer med en tilgang, hvor det handler om at få tingene til at lykkes i fællesskab.

 

”På mange måder er det meget nordjysk og uformelt, og folk inddrager hinanden i opgaveløsningen. Det giver os bredere rækkevidde, fordi man fra start har haft en åben tilgang og ikke har lukket os omkring os selv,” siger Søren.

Fakta om Hydrogen Valley

 

  • Grundlagt i 2007
  • Fremhæver HyBalance-anlægget, som blev indviet i 2018, som en af de største bedrifter. Anlægget er siden blevet købt af nordjyske Eurowind Energy A/S, og går i dag under navnet Eurowind Energy Electrolyser Hobro
  • Hydrogen Valley har ca. 10 medarbejdere