Port of Aalborg er en af de grundlæggende partnere bag Green Hub Denmark og har derfor naturligt spillet en vigtig rolle på hele rejsen.

”Grøn omstilling har sit eget strategiske indsatsområde, og det er vigtigt for Port of Aalborg, at vi deltager aktivt i den grønne omstilling. Det er også vores motivation for at deltage i Green Hub Denmark, som er et initiativ, vi selv var med til at starte", fortæller Lars Jøker, Projektdirektør hos Port of Aalborg.

Grøn omstilling fylder alle steder i virksomheden på forskellige niveauer i de 7 datterselskaber, der hører under koncernen Port of Aalborg. I det daglige beskæftiger 15-20 medarbejdere sig med grøn omstilling ud af ca. 100 medarbejdere.

 

En af de indsatser, der fylder, er bl.a. at kigge på ressourcestrømme på havnen, og hvordan der kan skabes symbioser og økosystemer, hvor den enes affaldsprodukt kan bruges som en ressource hos naboen.

Nyt forretningsområde på vej  

 

Fra 2026/27 er det forventningen, at op mod 200 fragtskibe anløber Port of Aalborg med CO2, som skal mellemlagres, indtil det skal videre til onshore lagring i Gassum. Projektet er i samarbejde med Fidelis New Energy, som vil opføre et storskala modtageanlæg i havnens erhvervspark til håndtering af indfanget CO2.

 

Her kommer Port of Aalborg til at spille en central rolle i erhvervsudviklingen, og projektet forventes at forplante sig til en underskov af virksomheder:

 

”Det kender vi fra vores offshore vindklynge, som vi har herude på havnen med blandt andet Siemens Gamesa og CS WIND, og derunder ligger en lang række små og store virksomheder, som er underleverandører til vindindustrien. Det samme kan man forvente sig med ankomsten af Fidelis, når anlægget bliver endeligt etableret,” fortæller Lars.

 

I skrivende stund venter man på, at rørføring og lagringslicenser falder på plads.

 

Læs mere om Fidelis-projektet på Port of Aalborg 

Hvad er Port of Aalborgs motivation for at være med i Green Hub Denmark?

 

Ambitionen bag etableringen af Green Hub Denmark var at gøre Aalborg og Nordjylland til test- og demonstrationsområde for grøn omstilling i Danmark.

 

Der var stor opbakning fra hele regionen, og som Lars beskriver det, har Green Hub Denmark været medvirkende til, at Port of Aalborg har hjemhentet projektmidler til f.eks. projektet Gate2GreenFuels, som er en del af CO2Vision.

 

”Dét, at sekretariatet i Green Hub Denmark er med til at facilitere en dialog i den brede kreds af interessenter, sikrer, at vi kommer godt fra start i ansøgningsprocesser. Desuden har vi fået skabt et brand med Green Hub Denmark, hvor man ved, at outputtet har kvalitet. Den del er vigtig at anerkende,” fortæller Lars.

Hvad giver det Port of Aalborg at være en del af Green Hub Denmark?

 

Som Lars forklarer det, giver Green Hub Denmark en mulighed for at arbejde målrettet med den grønne omstilling og indgå i flere projekter sammen med aktører fra hele regionen.

 

”Green Hub Denmark er ikke alene en væsentlig aktør og samlingspunkt i regionen, men har også efterhånden en rækkevidde til København og de ministerielle gange. Det er helt naturligt et samarbejde, vi ønsker at bidrage til – også i fremtiden”, slutter Lars.”.