25. juni 2024

Landbrug, store arealer og masser af muligheder

 

Vesthimmerlands Kommune er en landbrugskommune, med omtrent 37.000 indbyggere:

 

”Her er der er lidt længere mellem husene i nogle områder, og den store landbrugsdrift udgør ca. 85% af kommunens CO2-udledning. Men her ser vi muligheder i forhold til at blive et knudepunkt for den grønne omstilling; vi har nemlig en infrastruktur, som muliggør en fremtid for flere biogasanlæg, grønne brændstoffer og vindmølleparker,” fortæller Gitte.

 

Særligt indenfor biogas er der spændende perspektiver. På nuværende tidspunkt har Vesthimmerlands Biogas kommunens største anlæg, som årligt producerer 500 tons biomasse. Ambitionen er, at det skal blive et af landets største biogasanlæg, som på sigt skal producere helt op til to mio. tons biomasse om året.

 

Derudover har man i Vesthimmerlands Kommune en lang tradition med vindmøller, og den store afstand mellem husene gør det muligt at benytte de grønne områder til vindmølleparker. Det mener Gitte, udgør et stort potentiale for en grønnere fremtid i Nordjylland.

Potentialer for energiøer med vind, sol og biogas

 

For et par år tilbage vedtog byrådet, at man i fremtiden vil samle mulige energianlæg i kommunen.

 

”Vi vil gerne skabe ro for både borgere og erhvervsdrivende, så de ved, hvor de kan forvente, at de store energianlæg etableres”, fortæller Gitte.

 

Der er peget på to arealer, som er området omkring det eksisterende biogasanlæg mellem Aars og Farsø, samt området omkring Nørrekær Enge.

 

”Det er noget af det vi går målrettet efter. Her skal der både være vind- og solanlæg, kombineret med potentialet i biogas og grønne brændstoffer”.

Gundestrupgaard – et knudepunkt for erhvervsudvikling

 

Vesthimmerlands Kommunes nye sats for erhvervsudvikling er gården Gundestrupgaard, hvorfra man vil drive erhvervsservice som en "all inclusive" løsning. Her vil man skabe et dynamisk miljø, som i fremtiden skal fungere som et living lab:

 

”På Gundestrupgaard kan vi mødes om innovation, uddannelse og kompetenceudvikling. Det tror vi på er stærkt.”, fortæller Gitte.

Hvad er motivation for at være med i Green Hub Denmark?

 

Gitte beskriver, at der er flere styrker i at være en del af samarbejdet med de andre partnere i Green Hub Denmark:

 

”Her har vi efterhånden en stor vidensbank, så hvis man mangler svar, er der altid en god ven at ringe til. Og så er det også interessant for virksomheder, der gerne vil etablere sig i f.eks. Vesthimmerland, at vi er en del af det her stærke netværk,” fortæller Gitte.

 

Hvad bidrager I med i Green Hub Denmark?

 

Tilbage da Vesthimmerlands Kommune blev en del af Green Hub Denmark, var der ikke lige så mange kommuner med, som der er i dag.

 

”Vi kan blandt andet bidrage med viden om kommunernes udfordringer - ligesom vi selv synes, at vi er en stor inspiration og ambitiøse på området”, fortæller Gitte, som også påpeger, at kommunerne er underlagt regler og lovgivninger, som indimellem sænker tempoet i beslutningsprocesserne.

 

Den forståelse kan være god at bringe med i samarbejdet og udvikling af nye projekter, hvilket fylder meget i Vesthimmerland:

 

"Vi siger som udgangspunkt aldrig nej til projektudvikling, hvis det kan give værdi for kommunerne og udviklingen”, lyder det fra Gitte.