9. maj 2022

I dette afsnit taler vi med et skarpt panel om fænomenet NIMBY, der står for "Not In My Back Yard".

 

NIMBY beskriver modstanden mod store forandringer i ens nærområde, men ikke i andres. En modstand som politikere og aktører i vindmølleindustrien er nødt til at tage stilling til, når de skal placere den næste vindmøllepark.

 

Spørgsmålet er, er der helt ærligt ikke en dobbeltmorale i, at vi gerne vil have grøn energi, men ikke hvis det påvirker os selv? Og kan vi i sidste ende risikere, at NIMBY effekten kan bremse den grønne omstilling i sådan en grad, at det bliver svært at nå de ambitiøse mål?

 

Afsnittets gæster:

  • Kell Agerbo, Leder Plan - Byg - GIS - Miljø hos Jammerbugt Kommune,
  • Søren Rosenberg, Danmarks Naturfredningsforening,
  • Niels Mejholm, Dansk Vindenergi