1. maj 2023

I dette afsnit udfolder vi oplægget Er der vand nok til dig og Power-to-X i fremtiden?

 

Sammen med Pernille Weiland, Projektleder ved Klimatorium og Søren Nøhr Bak, Senior Expertise Director ved NIRAS stiller vi skarpt på vandbehovet og de mange udfordringer og barrierer, som kræver en løsning, hvis Danmark skal være et foregangsland indenfor Power-to-X. 

Hvis du grundlæggende vil vide, hvad Power-to-X er, anbefaler vi dig at lytte til det første afsnit af Den grønne omstilling - Genanvendelse af CO2, Power2X og hvad Aalborg Portland gør - hvor Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland og Søren Bjerregaard fra Hydrogen Valley giver os svar på, hvorfor CO2-fangst og Power-to-X er uundgåeligt ift. at nå det ambitiøse mål på 70% reduktion inden 2030.

I dette afsnit har vi inviteret Gustaf Bock fra Danish Crown og Jonas Engberg fra COOP til en snak om fødevareproduktion - hele vejen fra landmandens marker til køledisken i det lokale supermarked. Du kommer til at høre om løsninger til nedbringelse af CO2 forbruget i alle led af kæden, men også hvordan forbrugernes krav og forventninger vil være en parameter for en bæredygtig energiomstilling, når de vælger deres fødevarer.